COP26 anlaşma taslağı yayınlandı

Taslakta fosil yakıtlara yönelik açık çağrılar yer aldı

11 Kasım 2021

İskoçya’nın Glasgow kentinde devam eden COP26 Zirvesinin anlaşma taslakları yayınlandı.[1] [2]

Taslak metinlerde en dikkat çekici nokta ülkelere fosil yakıtlar için yapılan çağrı oldu.

Taslak metinde ülke yönetimlerine kömür kullanımını sonlandırmayı hızlandırma ile petrol ve doğal gaz sübvansiyonlarını durdurma çağrısı yapıldı. Bu Birleşmiş Milletler iklim zirveleri kapsamındaki metinlerde fosil yakıtlara yönelik yapılan ilk açık çağrı oldu.

Bununla birlikte ülke yönetimlerinden sera gazı emisyon azaltım planlarını gelecek yıl tekrar gözden geçirme ve güçlendirme çağrısı da yapıldı.

Metinlerde ayrıca ülkelerin sera gazı emisyonları yüzyıl ortasında durduracak yeni politikalar belirlemeleri ve karbon dioksit dışındaki sera gazı emisyonlarını azaltma konusundaki fırsatları değerlendirmeleri de istendi.

İklim finansmanın yetersizliğine de özel vurgu yapılan metinde, mevcut finansmanın gelişmekte olan ülkelerin iklim değişikliğine uyumlarını sağlama konusunda yetersiz olduğunun altı çizilirken, gelişmiş ülkelerin bu ihtiyaca yönelik katkılarını acilen artırmaları çağrısı yapıldı.

Metinlerde aynı amaç doğrultusunda özel sektör, çok taraflı kalkınma bankaları ve finansal kuruluşların da çok daha etkin olmaları istendi.


[1] Draft decision 1/CP.26. Proposal by the President 

[2] Draft decision 1/CMA.3. Proposal by the President