Consus Enerji’nin halka arz büyüklüğü 519,8 milyon TL oldu

Şirketin portföyünde 94,1 MW gücünde elektrik üretim tesisi bulunuyor

20 Nisan 2022

Global Yatırım Holding iştiraki Consus Enerji’nin halka arz işleminde büyüklük 519,8 milyon TL oldu.

14-15 Nisan 2022 tarihlerinde borsada satış ve eşit dağıtım yöntemi ile gerçekleşen işlemde şirket hisseleri 1 TL nominal değerli, 4,5 TL sabit fiyatlı paylar üzerinden halka arz edildi.

İşlemde ek satış dahil nominal halka arz büyüklüğü olan 115.500.000 TL’nin 1,06 katına denk şekilde 122.432.773 TL tutarında nominal değerli talep geldi.

Halka arzda hisselerin %81,91’lik bölümü gerçek kişi, %17,93’ü kurumsal, %0,15’lik bölümü ise yabancı yatırımcılara dağıtıldı.

Şirketten % 5 üzeri pay alan tek yatırımcı ise %16,86’lık pay ile İstanbul Portföy Yönetimi A.Ş. oldu.

Consus Enerji halka arz ile elde ettiği yaklaşık olarak 236 milyon TL’lik gelirin yarısını yeni yatırımlar ve işletme sermayesi olarak, diğer yarısını ise borçluluğu azaltmak için kullanmayı planlıyor.

Global Yatırım Holding en büyük hissedar olmaya devam edecek

Bununla birlikte halka arz ile birlikte şirketin Global Yatırım Holding’e ait olan 63 milyon hissesi de kullanıma sunuldu. Bu işlem ile Holding, 283 milyon 500 bin TL’lik brüt gelir elde etti.

Halka arz ile yüzde 30’u halka açık hale gelen şirketin, toplam piyasa değeri yaklaşık 1,8 milyar TL olurken, Global Yatırım Holding, yüzde 70 oranında pay ile şirketin en büyük hissedarı olmaya devam ediyor.

Şirketin toplam kurulu gücü 94,1 MW

Elektrik üretim ve enerji hizmetleri alanında faaliyet gösteren şirketin toplam güçleri 94,1 MW olan 12 elektrik üretim santrali bulunuyor.

Bu gücün 54,1 MW’lık bölümünü şirketin Yap-İşlet iş modeli kapsamında kurarak işlettiği sekiz birleşik ısı ve güç (kojenerasyon/trijenerasyon ) tesisi oluşturuyor.

Şirketin lisanslı alanda ise toplam kurulu güçleri 29,2 MW olan üç biyokütle ile kurulu gücü 10,8 MW olan bir güneş enerjisi santrali bulunuyor.

Şirket dağıtık alanda büyüme hedefliyor

Global Yatırım Holding şirketin halka arz işlemi sırasında gelecekteki planları hakkında açıklama yayınlamıştı.

Açıklamaya göre Consus Enerji gelecek birkaç yıl içinde güneş enerjisi üretim kapasitesini artırmayı ve dağıtık enerji iş kolunu geliştirmeyi hedefliyor.

Şirket bu hedef doğrultusunda dağıtık enerji iş kolu kapsamında yap-işlet ve yap-işlet-devret iş modeli ile müşterilerine tüm yatırım maliyetlerine karşılayarak güneş enerjisi santrali kurulumu gerçekleştirecek ve santrallerin işletme dönemi boyunca bakım ve işletme sorumluluğunu da üstlenecek. Şirket bu santralleri işletme süresi sonunda da müşterilerine bedelsiz olarak devredecek.

Açıklamada şirketin yurtdışı büyüme hedefleri kapsamında yakın zamanda Karayip bölgesinde bulunan Antigua’da 5 MW gücünde bir güneş santralinin yapımı olduğu bilgisi de verilmişti.

Proje için 30 yıl boyunca alım ve tarife garantisi sağlanarak işletilmesine yönelik ön mutabakat imzalandığı bilgisi verilen açıklamada nihai anlaşmanın ise yakın gelecekte sonlandırılmanın hedeflendiği belirtilmişti.