ÇMO atıksu arıtma değişiklik tebliği hakkında görüşünü yayınladı

Görüşte taslağın “Kirleten öder” ilkesine aykırı olduğu vurgulandı

30 Nisan 2019

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası (ÇMO) ’’Sürekli Atıksu Arıtma Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’’ hakkındaki görüşlerini yayınladı.

Açıklamada tebliğ kapsamına alınan tesis kapasitesinin 10 bin m3/gün’den 5 bin m3/gün seviyesine düşürülmesinin olumlu bir düzenleme olarak görüldüğü ifade edildi.

Bununla birlikte değişiklik taslağında deşarj edilen atıksuyun kirletici niteliğinin dikkate alınmamasının evsel ve endüstriyel atıksular aynı kategoride değerlendirilmesine yol açtığı vurgulandı.

Açıklamada aynı debiye sahip evsel ve
endüstriyel atıksular karşılaştırıldığında, sanayi tesislerinin kimyasal arıtma proseslerini de gerektiren ilave kirleticileri, daha düşük debilerle deşarj edebilmekte olduğuna ve yüksek kirlilik yükü taşıyan ancak debisi 5 bin m3/ gün ‘den aşağıda bulunan birçok işletme bulunmakta olduğuna dikkat çekildi.

ÇMO açıklamasında şu değerlendirme yer aldı; “Kirleten öder” ilkesine aykırı olan bu yaklaşımla, düşük debili atıksu deşarj eden bir sanayi tesisinin çevreye verdiği zarar, yüksek debili bir evsel deşarjdan daha yüksek olacaktır. Tam tersine, sanayi tesisinin çevreye maliyeti, aynı kapasitedeki bir evsel tesisten daha yüksek olacaktır.

TMMOB ÇMO’nun ’Sürekli Atıksu Arıtma Sistemleri Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı’’ hakkındaki görüşlerine buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.