Çin’in temiz enerji gücü 1 Teravat’a yaklaştı

Ülkenin rüzgâr ve güneşteki toplam kurulu gücü 550 GW’ı aştı

26 Temmuz 2021

Çin’in kurulu gücü 2021’in ilk altı ayında %9,5 oranında artış göstererek toplamda 2.256 GW’a ulaştı.

Çin Ulusal Enerji İdaresi tarafından açıklanan verilere göre bu gücün, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı olan bölümü ise 937,38 GW’a ulaştı.[1]

Verilere göre haziran ayı sonu itibari ile ülkenin rüzgar enerjisine dayalı gücü 291,92 GW, güneş enerjisine dayalı gücü 267,61 GW’a, hidroelektrik santrallerinin gücü ise 377,85 GW’a ulaştı.

Kurulu güçteki ilk altı aydaki artış oranı bir yıl önceye göre rüzgâr enerjisinde %34,7, güneş enerjisinde ise %23,7 oldu.

Bununla birlikte ülkedeki termik santrallerin toplam gücü %4,1 artış ile 1.266,58 GW’a, nükleer enerji santrallerinin gücü ise %6,9 artış ile 52,16 GW’a ulaştı.

 


[1] Çin Ulusal Enerji İdaresi 2021 Ocak-Haziran elektrik sektörü verileri