Çin’in Kalkınma Planında Öncelik Çevrenin

Çin’in beş yıllık kalkınma planında öncelik karbon salımını azaltmak ve temiz enerji üretimini artırmak.

9 Mart 2011

Son 30 yılda ciddi bir sanayileşme dönemine giren ve son yıllarda çok hızlı bir büyüme ivmesi yaşayan Çin bu süreç nedeni ile yarattığı çevre sorunlarını azaltmak ve bu sorunlardan kaynaklanan olumsuz etkileri geriye döndürmek için ciddi bir çaba içerisinde.

Xinhua haber ajansının bildirdiğine göre Çin hükümeti hazırladığı 2011-2015 yıllarını kapsayan kalkınma planında karbon salımını azaltma ve yenilenebilir enerji üretimini artırmayı öncelikli hedef olarak belirledi.

Ajansa göre Çin hükümeti 2011-2015 yılları arasında yıllık ortalama yüzde 4.4 oranında artması beklenen elektrik talebini karşılamada yenilenebilir enerji kaynaklarının payını artırmayı hedefliyor. Çin hükümeti bu hedef doğrultusunda rüzgar ve güneş enerjisi alanındaki yatırımları artırma dışında hidroelektrik’te 2015 yılında toplam 140 GW’lık kurulu güce ulaşmak istiyor. Bu rakam Türkiye’nin 2010 yılı sonunda 49,562.4 olan toplam kurulu gücünün neredeyse 3 katı anlamına geliyor.

Çin hükümeti 2015 yılında yenilenebilir enerji kaynaklarının birincil enerji kullanımındaki payını ise  yüzde 11.4 seviyesine çıkarmak istiyor.

Pekin yönetimi ülkenin karbon yoğunluğunu – birim büyüme başına yapılan karbon salımı – 2005 yılına göre, 2015 yılında yüzde 16-17, 2020 yılında ise yüzde 40-45 oranında düşürmeyi hedefliyor.