Çin’in dünya liderliği iklim hedeflerine ulaşmasına yetmeyebilir

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu için hazırlanan bir raporda yatırım yetersizliğine vurgu yapılıyor

28 Mart 2013

Temiz enerji yatırımlarında dünya lideri olan Çin’in çabalarının ülkenin iklim değişikliği ile mücadele hedeflerine ulaşmada yetersiz kalacağı iddia edildi.

Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından yetkilendirilen The Climate Group ve Çin Merkez Finans ve Ekonomi Üniversitesi,  İklim ve Enerji Finansı Araştırma Merkezi tarafından ortak hazırlanan bir rapora göre ülke düşük karbon ekonomisi alanındaki yatırımlarını hızla artırmalı.

”Çin’in İklim Finansı Politikasını Şekillendirmek” başlıklı çalışmadaki hesaplamalara göre ülkenin düşük karbon ekonomisi sektörlerinde yapılan yatırımlar mevcut hızda yıllık olarak 2015’te 119 milyar dolara, 2020’de ise 171 milyar dolara ulaşacak. Rapora göre bu seviye yine de ülkenin 2015 ve 2020 yılı için belirlediği hedeflere ulaşması için yetersiz kalacak.

Çalışmanın yazarlarına göre bu alanda yapılması gereken yıllık yatırımlar 2015’te 333 milyar dolara ulaşmalı iken gerçekleşen ve olması gereken yatırımlar arasındaki fark ise 214 milyar doları bulabilecek. Bu rakamlar 2020 için ise 413 milyar dolar ve 243 milyar dolar seviyelerine yükselecek.

Çin sera gazı etkisi yaratan gaz salımlarını 2015 yılında 2010’a göre yüzde 17, 2005 yılına kadar ise yüzde 40-45 oranında azaltmayı ve 2020’de enerji ihtiyacını yüzde 15 oranında yenilenebilir enerjilerden sağlamayı hedefliyor.

2010 yılında temiz enerji yatırımlarında dünya liderliğini ABD’den alan Çin’de yalnızca 2012’de bir önceki yıla göre yüzde 20 artış ile yenilenebilir enerjiler için 67.7 milyar dolar yatırım gerçekleşmişti. Bu rakam 2012’de tüm dünyada gerçekleşen toplam temiz enerji yatırımlarının yaklaşık olarak dörtte birine denkti.

Rapordaki önerilere göre Çin hükümetinin atacağı bazı adımlara aradaki farkın kapanmasına olumlu etki yapabilir. Bu öneriler arasında Çin vergi sistemini daha ”yeşil” hale getirerek, üretiminde yüksek enerji kullanılan ve sera gazı salımına neden olan ürünlerin satış vergilerinin artırılması,  motorlu araç yakıtlarının vergi oranlarının yükseltilmesi, yeşil kredi politikalarının güçlendirilmesi, fosil yakıt teşviklerinin düşürülmesi ve ülkenin Milli Servet ve Sosyal Güvenlik fonlarının düşük karbon ekonomisi yatırımları için kullanılması var.