Çin’den 10 MW’lık türbin emri

Çin ülkesindeki türbin üreticilerinden 2015’e kadar 10 MW’lık denizüstü rüzgar türbini üretimi istedi

30 Nisan 2012

Çin Bilim ve Teknoloji Bakanlığı ülkenin rüzgar enerjisi teknolojisine yönelik beş yıllık kalkınma planını açıkladı.

Planda ülkenin rüzgar enerjisi sektöründen 2015 yılına kadar 10 MW kurulu güce sahip deniz üstü rüzgar enerjisi türbini üretmesi beklentisi ifade ediliyor. Planda ayrıca Çinli firmalardan aynı dönem içerisinde direct-drive teknolojisine ve 3.5 MW kurulu güce sahip olacak türbin üretebilmenin yanında, 7 MW kurulu güce sahip olacak rüzgar türbinleri ve bu türbinler için gerekli tüm ekipmanların üretilebilmesi isteniyor.

Planda üretilecek bu türbinlerin işlevsellik ve güvenilirlik anlamında ise küresel ölçekte rekabet edebilecek ölçüde ticarileştirilebilmesi gerekliliğinin ise altı çiziliyor.