Çin’de Coca-Cola tesisi yöneticisi çevre suçu nedeni ile gözaltına alındı

İşlem Çin kamu gıda şirketi ile Coca-Cola ortaklığındaki fabrikanın atık su izleme sistemindeki sorun nedeni ile gerçekleşti

27 Ekim 2015

Coca-Cola’nın Çin’deki bir şişeleme tesisi yöneticisinin, tesisin atık su kontrol işlemlerinde çevre düzenlemelerinin ihlal edildiği gerekçesi ile gözaltına alındığı bildirildi.

Çin’in Gansu eyaletinin başkenti Lanzhou emniyeti tarafından yapılan açıklamaya göre Lanzhou Belediyesi Çevre Koruma Ajansı’nın talebi ile  15 Ekim tarihinde yapılan tutuklama sonucu ismi açıklanmayan fabrika yetkilisi 5 gün boyunca göz altında tutuldu.

Açıklamada gözaltı işleminin gerekçesi olarak tesisin atık sularının izlenmesini sağlayan çevrim içi gözlem ve örnekleme sisteminde tespit edilen düzensizlik gösterildi.

İşletme Coca-Cola ile Çinli kamu gıda şirketi Gansu COFCO ortaklığı ile kurulan COFCO Coca-Cola Beveraged Ltd. firmasına ait bulunuyor. Toplamda 16 şişeleme tesisi işleten ortaklıkta Gansu COFCO yüzde 65, Coca-Cola Co. ise yüzde 35 oranında pay sahibi.

Konu ile ilgili olarak Coca-Cola şirketinin sözcüsü tarafından, COFCO Coca-Cola Beveraged Ltd. adına yapılan açıklamada ise sorunun bir yönetim hatasından kaynaklandığı ifade edildi. Coca-Cola sözcüsünün açıklamasına göre fabrikanın yöneticileri verilerdeki dengesizlikleri görmelerine rağmen izleme sisteminden sorumlu olan çalışanın gerekli prosedürleri takip etmediğini farketmediler.

Açıklamada Coca-Cola’nın bu gibi konularda sıfır tolerans gösterdiğinin de altı çizilirken, ilgili kamu dairesinin tespitinin ardından sorun aynı gün içinde çözülerek sistemin eski haline getirildiği bildirildi. Sürdürülebilirliğin şirketin temel değerlerinden olduğuna da vurgu yapılan açıklamada aynı sorunun tekrar etmemesi için iç kontrol sisteminin güçlendirileceği kaydedildi.

Çin yönetimi ekonomik büyümeye bağlı olarak artan çevre sorunlarına karşı oluşan kamuoyu tepkisi nedeni ile bu alanda çok sert yaptırımlar uygulayabiliyor.

Coca-Cola ise 2005 yılından beri Çin’de UNDP ve WWF gibi kuruluşlar ile geliştirdiği işbirlikleri ile sürdürülebilir tarım, içme suyu güvenliği, atık su yönetimi ve kullanımı, sulak alanların korunması, su tasarrufu gibi alanlarda çeşitli faaliyetler yürütüyor.

Coca-Cola 1979 yılından beri Çin’de faaliyet gösteriyor iken şirketin ülkedeki 45. tesisinin inşasına bu yılın Ağustos ayında başlanmıştı.