Çin yeni kömür yatırımlarını 2018’e kadar durduracak

Ülke yönetimi kömürün elektrik üretimindeki payını düşürmeyi planlıyor

13 Temmuz 2016

Çin’in yeni kömür santrali yatırımlarını 2018 yılına kadar yasaklayacağı bildirildi.

Ülkenin resmi haber ajansı Şinhua’nın bildirdiğine göre karar yakın zamanda açıklanması beklenen  Çin’in 13. Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda yer alıyor.

Çin’in 2016-2020 yılları arasındaki ekonomi politikalarını belirleyen plan ülkenin çoğunluğu kömüre dayalı termik santrallerinin toplam gücünün 2020 yılında 1.050 GW seviyesine ulaşacağını da öngörüyor.

Planda 2020 için hidroelektrikte 340 GW, rüzgar enerjisinde 250 GW, güneş enerjisinde 150 GW, nükleer enerjide ise 58 GW’lık kurulu güç hedefleniyor iken bu dönemde 30 GW’lık ilave nükleer gücün de inşasına başlanacağı belirtiliyor.

Bu güç dağılımının Çin’in 2020 yılı elektrik üretiminde kömürün payının yüzde 58’e düşüreceği öngörülüyor.

Bu oran Çin’in kömür tüketiminin zirve yaptığı 2009-2011 döneminde yüzde 79 olmuş, geçen yıl ise yüzde 64’e gerilemişti.

Şebeke sorunları enerji yönetiminin önceliği olacak

Bununla birlikte plana göre şebeke yetersizliği Çin’in gelecek beş yılda enerji alanında atacağı adımların başında gelecek.

Çin’in geçen yıl rüzgardan ürettiği elektriğin yüzde 15’i şebeke sorunları nedeni ile elektrik iletim sistemine verilememişti. Bu oran bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 26’ya yükselmişti.

Aynı durum benzer şekilde güneş enerjisinde de görülmüştü. Ülkedeki güneş enerjisi santralleri 2015 yılında ürettikleri elektriğin yüzde 9’unu, 2016’nın ilk çeyreğinde ise yüzde 14’ünü  elektrik şebekesine verememişlerdi.