Çin Temiz İşgücünde Lider Oluyor

Araştırma kuruluşu Clean Edge tarafından hazırlanan bir çalışma temiz enerji alanında lider ülke olan Çin’in bu alanda yarattığı istihdam ile de küresel lider haline gelmekte olduğunu gösteriyor.

8 Şubat 2011

Araştırma kuruluşu Clean Edge tarafından hazırlanan bir çalışma temiz enerji alanında lider ülke olan Çin’in bu alanda yarattığı istihdam ile de küresel lider haline gelmekte olduğunu gösteriyor.

Kuruluş tarafından hazırlanan Clean Tech Job Trends 2010 başlıklı çalışmada 2009 yılında ABD’nin iki katı ve diğer tüm ülkelerin toplamından fazla olacak şekilde 34.6 milyar dolarlık yatırımın yapıldığı Çin temiz enerji sektöründe çalışan sayısının 700.000’e ulaştığı açıklandı. Küresel temiz enerji sektöründe toplam istihdamın 3 milyon olduğu tahmin edilirken, Çin’deki yüksek rakamın büyük oranda güneş enerjisi sektöründen kaynaklandığı belirtildi.

Raporda ülkedeki temiz enerji istihdamının sadece yerel firmaların yarattığı iş olanaklarından değil aynı zamanda sektöre yapılan yüksek dış yatırımın sonucu olduğu da belirtildi.

Çin’de hali hazırda aralarında Siemens ve General Electric gibi dünya devlerinin de bulunduğu 6 büyük enerji şirketinin üretim merkezleri bulunurken, 2008 yılında aynı rakam 3 idi.

Clean Edge yöneticisi ve raporun yazarlarından Reon Perninck yaptığı açıklamada küresel ekonomide yaşanan iyileşme ile temiz enerji sektörünün de geliştiğini, gelişirken de yüksek maaşlı istihdam alanları yarattığına dikkat çekti. Pernick teniz enerji devriminin bir çok ülkede aynı anda yaşanmakta olduğunu söylerken, hiçbir ülkenin temiz enerjinin her alanında aynı anda baskın olamayacağını iddia etti.

Perninck Çin’in bu alandaki lider konumunda ucuz işgücünün önemli bir etken olmak ile beraber özellikle Çin ile birlikte 30 ülkede uygulanan alım garantileri ve teşvik politikalarının bu sonuçta önemli pay sahibi olduğunu söyledi. Çin 2020 yılında ülkesinin elektrik talebini yüzde 15 oranında temiz enerji kaynaklarından sağlamak istiyor.

Raporda ABD’nin bu alanda geride kaldığına dikkat çekilirken, aynı zamanda ülkede kullanılan temiz enerji ekipmanlarının yüzde 70’inin ithal olduğuna da dikkat çekiliyor. ABD’nin bu alanda sadece Çin ile değil artan bir şekilde Meksika ile de rekabet halinde olduğunun ise altı çiziliyor.

Raporda coğrafi konumu, ucuzu işgücü gibi etkenler nedeni ile  ABD’nin dış ticaretinde üçüncü sırada olan Meksika’nın kuzey Amerika yenilenebilir enerji pazarında etkin olmak isteyen yabancı yatırımcıların dikkatini çekmeye başladığı yer bulurken, yakın zamanda Japon Sanyo’nun güneş enerjisi ekipmanları üretimi için fabrika açtığı ülkede BP Solar, ve ABD Michigan merkezli ince film  üreticisi Energy Conversion Devices şirketinin de ülkeye yönelik planlarını gözden geçirdiği, Alman rüzgar türbini üreticisi Liebher’in Amerika pazarı için rüzgar türbini parçaları üretmeye başladığı bildiriliyor.