Çevreye saygılı gıda üretimi için işbirliği protokolü imzalandı

Protokol Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile TGDF arasında imzalandı

12 Ağustos 2019

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğü ile Türkiye Gıda Dernekleri Federasyonu arasında tarım ve gıda alanında çevresel sürdürülebilirlik sağlanması için 8 Ağustos 2019 günü işbirliği protokolü imzalandı.

“Tarım ve Gıdanın Çevresel Sürdürülebilirliğinin Garanti Altına Alınması için İşbirliği İçerisinde Yürütülecek Çalışmaları Destekleme Protokolü” başlıklı işbirliği kapsamında kurulacak komisyonlar ile sürdürülebilir kaynak tedariki, enerji verimliliği, su yönetimi, gıda ve ambalaj atık yönetimi, lojistik, tüketici farkındalığının artırılması ve konunun bilimsel temellerinin sağlamlaştırılması yönünde çalışmalar yürütülecek.

İki yıl sürecek çalışmalar kapsamında şu çalışmalar yürütülecek;

– Gıda ve içecek sanayine ham madde sağlayan tarım ve hayvancılığın çevresel sürdürülebilirliğinin de sağlanması için sürdürülebilir kaynak tedariki çalışmaları desteklenecek.

– Enerji verimliliğinin artırılması amacıyla; tarım, hayvancılık, gıda ve içecek sanayiinde yan ürün ve atıkların yenilenebilir enerji kaynağı olarak kullanımın özendirilmesi için gıda ve içecek sanayiinin birleşik ısı ve güç sistemlerine geçişi, düşük karbonlu enerji üretimi açısından desteklenecek.

– Teknolojik ve ekonomik olarak daha avantajlı, güvenli, enerji verimi yüksek alternatif soğutucuların kullanımı teşvik edilecek.

– Su yönetiminin iyileştirilmesi, atık su kalitesinin artırılması, suyun geri kazanımı ve yeniden kullanımı yönünde çalışmalar teşvik edilecek. Gıda ve içecek üretim tesislerinde su kullanımının ölçümü ve yönetimi, su verimliliği yüksek teknolojilerin kullanımı desteklenecek.

– Gıda israfının önlenmesi kapsamında, üreticilerin tarım ve hayvancılık menşeli kaynaklarının %100 verimlilikle kullanma çabaları desteklenecek. Gıda ve İçecek Sanayii yan ürünlerinin gıda, yem, gübre, kozmetik, ilaç gibi alanlara kaydırılması; atıkların ise geri dönüştürülmesi veya enerji olarak geri kazanılması teşvik edilecek, depolama sahalarına gönderilen atıkların azaltılması hedefine öncelik verilecek.

– Ambalaj sanayii ile işbirliği içerisinde; çevreye duyarlı, yeniden kullanılabilir yenilikçi ambalajların geliştirilmesine ve kullanımına yönelik çalışmalar desteklenecek.

– Lojistik sektörü ile işbirliği içerisinde; uygun noktalardan kaynak tedariki, çevreye duyarlı taşımacılığa geçiş yapılması, verimli dağıtım ağının oluşturulması ve rota planlamasının yapılması, uygun araç çeşitlerinin belirlenmesi gibi çalışmalar teşvik edilecek.

– Gıda zincirinin çevreye en fazla etkisi olan halkalarından biri olan tüketicinin farkındalığını, çevresel bilinç ve duyarlılığını artırmaya yönelik çalışmalar teşvik edilecek.

– Gıda zincirinde yapılan iyileştirmelerin çevresel etkilerinin bilimsel verilere dayalı ve güvenilir biçimde ortaya koyulabilmesi amacıyla; kamu, gıda zincirinin paydaşları, sivil toplum kuruluşları ve akademi işbirliği ile yapılacak bilimsel temelli değerlendirme çalışmalar desteklenecek.

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör