Çevreye duyarlı otellerin elektrik desteği kaldırıldı

Uygulama 2013’te devreye girmişti

24 Ekim 2018

Çevreye duyarlı konaklama tesisi ünvanına sahip otellere sağlananan elektrik desteği uygulaması yürürlükten kalktı.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile 2013 yılında alınan ilgili Bakanlar Kurulu Kararı‘nın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Bununla birlikte karar öncesi destekten yararlanmak için başvuruda bulunarak belgelerini ibraz eden tesisler bu haktan yararlanabilecek ve mevcut yararlanan tesislerin ödemeleri yapılmaya devam edecek.

Uygulama ile gerekli şartları karşılayarak Turizm ve Kültür Bakanlığı’ndan Yeşil Yıldız Belgesi almaya hak kazanan konaklama tesislerinin elektrik tüketim bedelleri için, bulundukları ildeki mesken ve sanayi abonelerine uygulanan tarifelerden en düşüğü ile kendi abone gruplarına uygulanan tarife arasındaki fark kamu tarafından karşılanıyordu.