Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik yayınlandı

Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi için sınav ve başvuru ücreti gibi şartlar kalktı

30 Temmuz 2019

Çevre mühendislerinin ve çevre danışmanlık firmalarının sunacakları danışmanlık hizmetlerinin yasal çerçevesini belirleyen yasal düzenlemede değişikliğe gidildi.

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan ‘’Çevre Yönetimi Hizmetleri Hakkında Yönetmelik’’ ile çevre mühendislerininin gerekli koşulları sağladıkları takdirde sınav ve ilk başvuru ücreti olmadan Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik Belgesi alarak danışmanlık hizmeti vermesinin yolu açıldı.

Bununla birlikte düzenlemeye göre belgelerin vize yenileme işlemleri ücrete tabi olacak ve sürelerinin bitiminden en az 30 gün önce yenileme başvurusunda bulunulması gerekecek.

Bu süre geçtikten sonra yapılan başvurular %50 daha yüksek uygulanacak. Vize tarihinde bakanlık çalışanı olan çevre mühendislerinin ise ücret ödemesi gerekmeyecek.

Çevre Danışmanlık Firmaları’nın Çevre Danışmanlık Firması Yeterlik Belgesi alabilmesi için en az dört personeli sürekli istihdam ediyor olması, bu personelin az 3/4’ünün Çevre Yönetimi Hizmeti Yeterlik belgesi belgesine sahip olması, ekipteki çalışanlardan en az birinin çevre ile ilgili iki yıl ve üzeri, birinin üç yıl ve üzeri tecrübeye sahip olması ayrıca en az birinin de beş yıl ve üzeri mesleki tecrübeye haiz koordinatör olması gerekecek. Şahıs firmaları ise yeterlilik belgesi alamayacak.

Yönetmeliğin yayına girmesi ile mevcut 21 Kasım 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Çevre Görevlisi, Çevre Yönetim Birimi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmelik yürürlükten kalktı.

Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten önce verilen çevre görevlileri belgeleri vize sürelerinin sonuna kadar geçerli olacak, çevre danışmanlık firmalarının ise yönetmelikte getirilen şartları yönetmeliğin yayımından itibaren 90 gün içinde sağlamış olmaları gerekecek.