Çevre ve İklim Eylemi programı izleme toplantısı gerçekleştirildi

Program IPA II kapsamında yürütülüyor

11 Kasım 2018

Çevre ve İklim Eylemi Sektörel Operasyonel Programı’nın 4. Sektörel İzleme Toplantısı gerçekleştirildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı’nın 7 Kasım 2018 tarihli açıklamasına göre toplantı IPA Direktörü İsmail Raci BAYER başkanlığında Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ve Komisyonu, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, diğer bakanlıklar ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Programın toplam bütçesi 4,4 milyar avro

Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı (Instrument for Pre-accession Assistance – IPA) II Türkiye programının 2014-2020 yılları için belirlenen bütçesi 4 milyar 453,9 milyon avro iken bunun 644,6 milyon avroluk kısmı Çevre ve İklim Eylemi için ayrılmıştı.

Çevre Operasyon Programı ile Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasına nihai olarak katkı sağlayabilmek için vatandaşların çevresel altyapılara, topluma fayda sağlamak için doğanın korunmasına, iklim değişikliğinin hafifletilmesine ve iklim değişikliğinin etkisine karşı artan dirence vatandaşlarının erişimini arttırarak vatandaşların hayat kalitesinin arttırılması amaçlanıyor.

Sektörel Operasyonel Programı‘nın genel hedefi ise iklim değişikliğiyle mücadeleye daha iyi hitap ederek ve mevzuatla ilgili AB’nin çevre ve iklim eylemi ile uyumumu arttırarak çevresel korunma ve vatandaşların hayat kalitesini arttırmak.