Çevre etiketleri için yasak önerisi yapıldı

Bakanlık dışında çevre etiketi faaliyeti yürütülememesi için yasa teklifi verildi

13 Ekim 2020

Çevre Bakanlığı dışında çevre etiket yönetim sistemi faaliyeti yürütülmesinin yasaklanması için kanun teklifi verildi.

12 Ekim 2020 günü Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan “Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”[1] başlıklı düzenlemedeki ilgili madde şu şekilde;

MADDE 22- 2872 sayılı Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Çevre etiketi

EK MADDE 14- Sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde temini aşamasından başlamak üzere yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, türlerin ve habitatların zarar görmesini ve ekosistemlerin bozulmasını önlemek, çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmak amacıyla gönüllülük esaslı çevre etiket sisteminin oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar Bakanlıkça belirlenir.

Bakanlık haricinde çevre etiketi adı altında herhangi bir faaliyet yürütülemez.”

 


[1] Türkiye Çevre Ajansının Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi