Çevre Etiketi Yönetmeliği yayınlandı

Yönetmelik ile Çevre Etiketi sisteminin usul ve esasları belirlendi

19 Ekim 2018

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre Etiketi Yönetmeliği’nin bugünkü sayısında yayınladı.

Yönetmelik ile belirli kriterleri taşıyan ürün ve hizmetlere Çevre Etiketi verilmesi ile gerektiğinde etiketin iptal edilmesi, Çevre Etiketi Kurulu’nun oluşturulması ve işleyişi ile etiketin kullanımına yönelik usul ve esaslar belirleniyor.

Yönetmelik ile sürdürülebilir çevre hedefleri doğrultusunda, yaşam döngüsü boyunca çevresel etkileri azaltılmış ürün veya hizmetleri teşvik etmek, tüketicilere doğru ve bilimsel temeli olan bilgi akışını sağlamak için gönüllülük esaslı çevre etiketi sistemi oluşturmak ve bu konudaki idari ve teknik hususlar ile sistemin uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amaçlanıyor.

Yönetmelik ile oluşturulan çevre etiketi sistemi ile de ürün veya hizmetlerin doğal kaynak kullanımı ve hammadde aşamasından başlamak üzere üretim, kullanım, tüketim, geri dönüşüm gibi evrelerini de kapsayacak şekilde nihai bertaraf aşamasına kadar geçen yaşam döngüsünün bütün süreçlerinde, ekosistemlerin bozulmasını önlemeyi, doğal kaynakların tüketiminde çevre, insan, sağlık, iklim ve doğal yaşamın üzerindeki olumsuz etkileri azaltmayı amaçlanıyor.

Yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.