Çevre Etiketi için protokol imzalandı

Çevre Bakanlığı ve Devlet Malzeme Ofisi Çevre Etiketi’nin sürdürülebilir kamu alımlarının desteklenmesi amaçlanıyor

13 Nisan 2021

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü arasında çevre etiketine sahip ürünlerin teşvik edilmesine yönelik işbirliği protokolü imzalandığı bildirildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada imzalanan protokol ile çevre etiketli ürünlere olan talebin arttırılması ve çevre etiketli ürünlerin teşvik edilmesinin sağlanarak sürdürülebilir kamu alımlarının desteklenmesinin amaçlandığı bildirildi.

Bu amaç doğrultusunda protokol kapsamında çalışma yapılacak başlıklar şu şekilde sıralandı;

– Çevre etiketine sahip ürünlere yönelik karşılıklı bilgi alışverişinin sağlanması,
– Devlet Malzeme Ofisi E-satış portalı üzerinden satışı yapılmakta olan çevre etiketli ürünlerin öncelikli olarak gösterilmesi,
– Sürdürülebilir kamu alımları ve çevre etiketi uygulamaları kapsamında farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar yapılması,
– Karşılıklı uzlaşı yoluyla çevre etiketine sahip ürünlerin teşvik edilmesine ilişkin ilave tedbirlerin geliştirilmesi,

Temeli 10 yıl önce atıldı

Temeli 2011 yılında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nda kurulan Çevre Etiketi Birimi kurulmasına dayanan Çevre Etiketi çalışmaları kapsamında 2018 yılı Ekim ayında Çevre Etiketi Yönetmeliği yayınlanmıştı.

Yönetmelik kapsamında 2019 yılı Mayıs ayında Seramik, Tekstil ve Temizlik Kağıdı olmak üzere 3 ürün grubu için, 2020 yılı Aralık ayında da Elde Yıkama Bulaşık Deterjanı ve Turistik Konaklama Hizmet Grubu olmak üzere 2 ürün grubu için kriterler belirlenmişti.

Türkiye Çevre Etiketi Sistemi’nin Küresel Eko Etiket Ağı (Global Ecolabeling Network – GEN) üyelik talebi 27 Ekim 2020 tarihinde kabul edilmişti.

1994 yılında İsveç’in Stokholm kentinde kurulan kar amacı gütmeyen ağa dahil olan çevre etiketi organizasyonları 1.757 standarda dayalı olarak yüzlerce ürün kriteri belirlenmiş ve bu kriterler çerçevesinde 1 milyondan fazla ürün için çevre etiketi sağlanmış durumda.

2021 yılı Yatırım Programı’nda Türkiye Çevre Etiket Sistemi’nin geliştirilmesi için 2021-2023 döneminde 575 bin TL’lik kısmı 2021 için olmak üzere toplamda 1 milyon 550 bin TL’lik bütçe belirlenmişti.