Çevre Denetim Yönetmeliği Taslağı görüşe açıldı

Taslak iki ayrı yönetmeliğin birleşiminden oluşuyor

12 Mayıs 2020

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı “Çevre Denetim Yönetmeliği Taslağı” çalışmasının kamuoyu görüşüne açıldığını duyurdu.

Düzenleme Çevre Kanunu kapsamında yürütülen çevre denetimlerine dair düzenlemelerin yer aldığı Çevre Denetimi Yönetmeliği ile aynı kanuna göre verilecek idarî para cezalarının uygulanmasına ilişkin usul ve esasları içeren Çevre Kanununa Göre Verilecek İdarî Para Cezalarında İhlalin Tespiti ve Ceza Verilmesi ile Tahsili Hakkında Yönetmelik’in birleşiminden oluşuyor.

 

 

Ayrıntılı bilgi için; csb.gov.tr