Çevre cezaları artırıldı

Artış oranı %9,11 oldu

28 Aralık 2020

2872 Sayılı Çevre Kanunu kapsamında 2021 yılında uygulanacak ceza miktarları belirlendi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 24 Aralık 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan düzenleme ile cezalar için artış oranı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca 2020 yılı için % 9,11 olarak tespit ve ilan edilen yeniden değerleme oranında artırıldı.

 


[1] 2872 Sayılı Çevre Kanunu Uyarınca Verilecek İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ (2021/1)