ÇED yönetmeliğinin bazı maddelerinin yürütmesi durduruldu

Yönetmelik Danıştay’ın verdiği kararlar doğrultusunda değiştirildi

19 Ağustos 2023

Çevresel Etki Değerlendirme Yönetmeliğinin bazı maddeleri için yürütmenin durdurulması kararı verilmesi nedeni yönetmelikte değişiklik yapıldığı bildirildi. [1] [2]

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre Danıştay 6.Dairesi Başkanlığı 8.6.2023 (E.:2023/343) ve 16 Şubat 2023 (E.:2022/7584) tarihli kararları ile yönetmeliğin bazı maddeleri hakkında yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Bu gelişmeye bağlı olarak da gerek Mahkeme Kararı’nın yerine getirilmesi gerekse de ÇED Yönetmeliği kapsamında yürütülen iş ve işlemlerin aksamaması için yürütmesi durdurulan madde ve ifadelerin göz önünde bulundurularak yönetmelikte çeşitli değişiklikler yapıldı.

Açıklamada yapılan bu değişiklikler paylaşılırken, proje sahiplerinin değişikliklere göre izlemesi gereken süreçler de belirtildi.

Bununla birlikte açıklamada değişiklikler hakkında bakanlığın taşra teşkilatlarının 10 Ağustos 2023 tarihinde bilgilendirildiği, bu tarihten önce başvurusu yapılmış olan (Ek-1, Ek-2, görüş talebi) projelerin iş ve işlemlerinin de mevcut haliyle devam ettirileceği bildirildi.


[1] ÇED Yönetmeliğinin Yürütmesi Durdurulan Maddeleri Hakkında Duyuru

[2] ÇED Yönetmeliği – 10 Ağustos 2023 Değişiklikleri