ÇED Yeterlik Belgesi Tebliği yayınlandı

Mevcut belge sahiplerinin vize süreleri sonuna kadar yeni tebliğdeki şartları sağlamaları gerekecek

29 Kasım 2019

Çevresel Etki Değerlendirilmesi Yeterlik Belgesi Tebliği Resmî Gazete’nin 29 Kasım 2019 tarihli sayısında yayınlandı ve 18 Aralık 2009 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Yeterlik Belgesi Tebliği yürürlükten kalktı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı (ÇŞB) tarafından yayınlanan tebliğ ile Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği kapsamında dosya/rapor hazırlayacak kurum ve kuruluşlarda aranacak şartlar, başvuruların değerlendirilmesi, ÇED Yeterlik Belgesinin verilmesi, vize edilmesi, askıya alınması, iptali ve denetimi ile ilgili usul ve esaslar belirleniyor.

Düzenlemeye göre ÇED Yeterlik Belgesi almak isteyen kurum/kuruluşların; kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve en az yirmi beş PTD/nihai ÇED Raporu hazırlanmasında veya en az on İDK toplantısında görev almış olan en az iki çevre mühendisi, ayrıca çevre mühendisliği bölümü mezun olmayıp kamu veya özel sektörde çevre ile ilgili konularda en az beş yıl çalışmış ve en az yirmi beş PTD/nihai ÇED Raporu hazırlanmasında veya en az on İDK toplantısında görev almış, yükseköğretim kurumlarının belirli bölümlerinden mezun en az iki personeli sürekli olarak istihdam edilmeleri gerekecek.

Düzenlemede bu bölümler mühendislik veya mimarlık fakülteleri ile fakülte, akademi veya dört yıllık yüksekokul veya fen-edebiyat fakültelerinin; fizik, kimya, matematik, istatistik, biyoloji bölümleri ile ziraat, peyzaj mimarlığı, jeoloji, hidrojeoloji, zootekni, veteriner hekim, kamu yönetimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri, işletme, ekonomi, maliye, hukuk, iktisat, ekonometri, sosyoloji olarak sıralanıyor.

Bu kurum/kuruluşlarda en az beş adet nihai ÇED Raporu hazırlanmasında veya on adet İDK toplantısında görev almış olan en az bir koordinatörün de sürekli olarak istihdam edilmeleri zorunlu olacak.

Bununla birlikte tebliğ kapsamında görevlendirilen personeller ÇED Yeterlik Belgesi alan diğer kurum/kuruluşlarda görev alamayacaklar.

ÇED Yeterlik Belgelerinin geçerlilik süresi verildiği tarihten itibaren dört yıl olacak.

Bununla birlikte düzenlemeye göre hali hazırda Yeterlik Belgesi olan kurum/kuruluşlar, mevcut sahip oldukları vizelerinin süre sonuna kadar yeni tebliğde belirtilen asgari yeterlik personeli şartını sağlamakla yükümlü olacaklar. Vize süresi bitimine bir aydan az kalan kurum/kuruluşlara başvurmaları halinde asgari personel şartlarını sağlayabilmeleri için ilave 60 gün süre verilecek.

Tebliğin yürürlüğe girmesinden önce ilgili kurum/kuruluşlarda çalışmaları iki yıl boyunca yasaklanan personellerin tekrar müracaat etmeleri halinde başvuruları yeni tebliğe göre değerlendirilecek.

 

 

 

Yaklaşan Etkinlikler

Tümünü gör