CDP Türkiye İklim Değişikliği ve Su 2019 raporu yayınlandı

İklim Değişikliği Programı’nda 54, Su programında 32 şirket yer aldı

15 Haziran 2020

Türkiye çalışmalarını Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu’nun üstlendiği çevre raporlama platformu CDP çalışmaları kapsamında gerçekleştirilen CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı ve CDP Su Programı’nın 2019 yılı raporları yayınlandı.

CDP Türkiye İklim Değişikliği Programı’nın bu yılki 10’uncu raporlama çalışmasında 54, CDP Su Programı’nın Türkiye’deki 5’inci raporlama çalışmasında ise 32 şirket yer aldı.

Raporda öne çıkan bulgular şu şekilde;

 • Türkiye’de CDP’nin küresel derecelendirme metodolojisine göre yüksek derecelendirme notu alan şirket sayısında artış yaşandı. Bu da Türkiye’de sadece raporlama yapan şirket sayısının değil, yapılan raporlamanın kalitesinin de yıldan yıla arttığını göstermekte.
 • Türkiye’deki tüm şirketler iklim değişikliğini iş stratejilerine entegre ettiklerini raporladı.
 • Rapor, Türkiye’deki şirketlerin, bilime dayalı hedef belirleme, karbona fiyat biçme veya yenilenebilir enerji hedefleri belirleme gibi iklim ile ilgili gelişmiş inisiyatiflere dahil olma konusunda dünyadaki gelişen trendlerin gerisinde kaldığını gösteriyor.
 • Türkiye’de kurum içi karbon fiyatlandırması yapan şirketlerin oranında yükseliş yaşandı. Buna göre dahili karbon fiyatlaması yapan şirketlerin oranı 2018’de %18 iken 2019’da %27’e yükseldi.
 • İklim değişikliğinin yarattığı risk algısı Türkiye’deki şirketler için oldukça yüksek. Yanıt veren şirketlerin neredeyse tamamı (%90) işletme üzerinde önemli finansal ya da stratejik etki potansiyeli olan iklim risklerini belirlemişken, %78’i ise iklimle alakalı potansiyel fırsatları belirlemiş durumda.
 • Türkiye’deki çoğu şirket etkili iklim değişikliği yönetimi ve iklim değişikliği stratejilerinin iletişimi gibi konuların itibarları açısından önemli olduğunun farkında. Şirketlerin raporladıkları iklim ile bağlantılı risklerin arasında ‘itibar’ %94 ile başı çekiyor.
 • Türkiye’deki şirketlerin %88’i raporlama yılında aktif olarak en az bir emisyon azaltım girişiminde bulunmuş. Şirketlerin yarısından fazlası (%53) bu girişimlerin enerji verimliliği süreçleriyle ilgili olduğunu bildiriyor.
 • Türkiye’deki hemen hemen tüm şirketler (%96) enerji tüketim miktarlarını raporlamakta. Bu şirketlerin %41’i yenilenebilir enerji kaynaklarını da raporluyor.
 • CDP aracılığıyla raporlama yapan şirketlerin önemli bir kısmı (%94) tüm operasyonlarında kullanılan suyun yarısından fazlasını ölçüyor ve izliyor. Ancak sadece %45’i kilit tedarikçilerinin su kullanımı, su riskleri ve su yönetimini raporlamasını talep ediyor.
 • Yanıt veren şirketlerin %48’i su tüketiminin bir önceki yıla göre daha düşük olduğunu ölçerken, şirketlerin %26’sı tüketimde bir artış raporlamış.
 • Şirketler su sorunları nedeniyle finansal risklerle karşı karşıya kalıyor. Raporlama dönemi boyunca Türkiye’deki şirketlerin %32’si su ile ilgili bir sorun yaşadığını kaydetmiş ve bu sorunların büyük kısmı sel veya kuraklık olarak raporlanmış.
 • Türkiye’deki şirketlerin %65’i nehir havzası seviyesinde risk değerlendirmesini yapıyor ve yanıt veren şirketlerin %90’ı da yerel toplulukları su riski değerlendirmesi sürecinde dikkate alıyor.
 • Şirketler su konusunun en önemli risk faktörlerinden biri olduğunu ve bu nedenle konunun yönetim kurulu düzeyinde ele alındığını raporlasalar da, su meselesi henüz tam anlamıyla performansla ilişkilendirilmiş durumda değil.
 • Şirketlerin %90’ı suyla ilgili konuları kurumun uzun vadeli stratejik iş planlarına entegre ediyor.
 • Şirketlerin çoğu (%90) su risklerini daha iyi yönetmek için şirket çapında su ile bağlantılı amaç ve hedefler belirlemiş durumda.
 • Şirketlerin %74’ü iş stratejisini şekillendirmek için iklimle bağlantılı senaryo analizi yapmakta. Şirketlerin sadece %19’u şirket içinde su için bir fiyat belirlemiş. Bu oran dahili karbon fiyatlandırması yapan şirketlere göre (%27) daha düşük.
 • 2019 yılında CDP Cities (Şehirler) Programı’na Türkiye’den 9 belediye yanıt verdi: Bursa Büyükşehir Belediyesi, Denizli Büyükşehir Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Tuzla Belediyesi, Kadıovacık Köyü.

 


[1] CDP Climate Change and Water Report 2019 – Turkey Edition