Carbon Trust ve Siemens’ten Enerji Verimliği İşbirliği

Siemens’in finans kolunun The Carbon Trust işbirliği ile İngiltere’de enerji verimliliği için 550 milyon pound tutarında kredi sağlayacağı açıklandı.

5 Mart 2011

İngiliz hükümeti tarafından 2001 yılında ülkenin karbon emisyonunu düşürme amaçlı çalışmalar yapılması amacı ile kurulan The Carbon Trust ile Siemens’in finans kolu’nun İngiliz şirketlerin enerji verimliliği sağlayan teknolojilere yatırım yapmaları için işbirliği geliştirdiği açıklandı.

Yapılan açıklamada iki kuruluşun işbirliği ile oluşturulacak 550 milyon pound’luk bütçe ile üç yıllık süreçte enerji verimliliği alanında yatırım yapmak isteyen İngiliz firmaların enerji verimliliği sağlayacak ışıklandırma ve biyoyakıt ile ısınma projelerinin destekleneceği bildirildi.

Anlaşma uyarınca Carbon Trust uygulamaların karbon salımını azaltma, enerji verimliliği sağlama ve maliyetlerinin değerlendirmesini yaparken Siemens’te bu uygulamaların hayata geçmesi için gerekli finansmanını sağlayacak.

The Carbon Trust’un üst düzey yöneticisi Tom Delay yaptığı açıklamada iş dünyasının yeşil yatırımlar yapması için eksik olan bileşenin bu yatırımlar için uygun koşullu finansman sağlanması olduğunu söylerken, bu yeni çalışmanın bu boşluğu doldurarak bu alandaki şirketlerin rekabet gücüne katkı yapacağı, yatırımların ise karbon salımının azalmasına ve yeşil büyüme sağlanmasına katkı sağlayacağını belirtti.