Büyük ova sayısı 252’ye çıktı

15 ova daha büyük ova olarak ilan edildi

25 Ekim 2018

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayınlanan 204 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Antalya, Bingöl, Edirne ve Tokat şehirlerindeki 15 ova büyük ova olarak belirlendi.

9 Aralık 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Planlanmasına Dair Yönetmelik ile tarımsal üretim potansiyeli yüksek, erozyon, kirlenme, amaç dışı veya yanlış kullanımlar gibi çeşitli nedenlerle toprak kaybı ve arazi bozulmalarının hızlı geliştiği ovaların büyük ova koruma alanı olarak belirlenebileceği hükmü getirilmişti.

Bir ovanın büyük ova olarak belirlenmesinde ise ovada bulunan tarım arazisinin alan büyüklüğünün yanı sıra tarımsal üretim potansiyeli, ülke ve bölge tarımındaki önemi ile erozyon, çoraklaşma, kirlenme ve amaç dışı kullanım gibi tehditlerin olumsuz etkileri nedeniyle arazi bozulma risklerinin yüksek olması hususlarının dikkate alınacağı belirtilmişti.

Son ilanlar ile birlikte büyük ova olarak ilan edilerek koruma altına alınan ova sayısı 252 oldu.