Bulgaristan güneş elektriği teşviklerini düşürüyor

Ülkede güneş enerjisi teşviklerinin düşürülmesi teklif edildi

30 Temmuz 2012

Bulgaristan’da güneş elektriği için sağlanan teşviklerin ortalama olarak yüzde 30 oranında düşürülmesi önerildi.

Ülkenin Elektrik ve Su Düzenleme Kurumu güneş enerjisinden üretilen elektrik için sağlanan alım garantilerinin büyük ölçekli çatı tipi kurulumlar için yüzde 35, zemin kurulumları için ise yüzde 28 oranında düşürülmesini önerdi.

Güneş enerjisi yatırımlarına sağlanan teşviklerin yakın zamanda 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere yüzde 54 oranında düşürüldüğü ülkede öneri Bulgaristan hükümeti tarafından iki hafta içinde karara bağlanacak.

Güneş enerjisine sağlanan yüksek teşvikler sayesinde 2011 sonunda 134 MW’lık kurulu güneş enerjisi gücüne sahip ülkedeki kurulumlar Temmuz sonu itibari ile 600 MW seviyesine yükselmiş durumda.

Sofya Haber ajansının konu ile ilgili haberinde Bulgaristan Elektrik ve Su Düzenleme Kurumu Başkanı Angel Semrdzhiev’in önerinin güneş paneli fiyatlarının hızla düşmekte olması ve yüksek teşviklerin elektrik tüketicilerinin faturalarının ortalama olarak yüzde 13 oranında yükselmesine neden olması gerekçeleri ile getirildiğini ifade ettiği bildirildi.

Haberde önerinin kabul edilmesi ülkedeki güneş enerjisi yatırımlarının kar marjlarının yüzde 20’den yüzde 7’e gerilemesine neden olacağı belirtilirken, Bulgaristan’daki banka mevduat oranlarının da bu düzeyde bulunmasının yatırımlara olumsuz etki yapacağı ifade edildi.

Bulgaristan Fotovoltaik Birliği’ne göre ise güneş enerjisine sağlanan teşviklerin düşürülme kararları, 2013 yaz aylarında seçimlerin olacağı ülkede yeni güneş enerjisi santrallerine yönelik morotoryum dayatması olduğu iddia edildi.