Bulgaristan enerji depolama yatırımlarına hibe sağlayacak

Bulgar Enerji Bakanlığı 273 milyon Avro bütçeli hibe desteği çağrısı yayımladı

19 Mart 2024

Bulgaristan Enerji Bakanlığı depolamalı rüzgâr ve güneş enerjisi yatırımları için hibe desteği sağlayacak iki program için çağrı yayımladı.[1]

Bakanlığın açıklamasına göre hibe destekleri asgari 200 kW kapasiteli depolama biriminden oluşacak, rüzgâr veya güneş enerjisi santrali yatırımları için sağlanacak.

Sağlanacak destek de depolama biriminin maliyetinin yarısını, yatırımın toplam maliyetinin de üçte birini aşamayacak.

Son başvuru tarihinin 12 Haziran 2024 olduğu çağrılar, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörleri hariç olmak üzere tüm Bulgar şirketlerine açık olacak.

Ülke yönetimi hibeyi Avrupa Birliği Toparlanma ve Dayanıklılık Fonu’ndan elde ettiği 399 milyon Avro tutarındaki kaynağı kullanarak sağlayacak.

2 MW üst sınıra kadar 18,3 milyon Avro sağlanabilecek

2 MW üst sınıra kadar olan yatırımları kapsayacak ilk program ile yatırımcılara toplamda 107.570.650 Bulgar Levası (55 milyon Avro) destek sağlanacak.

Bu çağrı kapsamında sağlanacak hibe miktarı MW başına en fazla 1.075.706 Bulgar Levası olacak (550 bin Avro), bir proje için sağlanabilecek toplam destek de en fazla 35.854.000 Bulgar Levası (18,3 milyon Avro) olabilecek.

Üst sınırın olmadığı ikinci grup yatırımlar için ise toplamda 427.544.438 Bulgar Levası (218,5 milyon Avro) destek sağlanacak. Bu destek programında tek bir proje için en fazla 58.674.900 Bulgar Levası (30 milyon Avro) hibe sağlanabilecek.

350 MW’lık depolama kapasitesi hedefleniyor

Bulgaristan Enerji Bakanlığı bu iki program sayesinde ülkenin karbon nötr olma hedefi doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 1.425 MW güçte santral ile 350 MW gücünde depolama biriminin devreye girmesini hedefliyor.

 


[1] Министерството на енергетиката стартира подбор на предложения за подкрепа на нови мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници и съхранение на електроенергия