Bulgaristan depolama yatırımları için hibe sağlayacak

Ülkenin ilk depolamalı rüzgâr-güneş yarışması için taslak düzenleme hazırlandı

17 Ekim 2023

Bulgaristan Enerji Bakanlığı ülkenin enerji depolama alanındaki ilk yarışması için hazırlanan taslak düzenlemeyi kamuoyu görüşüne açtı.[1]

Düzenleme ülkede 1.425 MW gücünde rüzgâr veya güneş santralinin, 350 MW gücünde depolama birimi ile birlikte kurulmasına ve yatırım desteği olarak depolama birimleri için nakdi hibe sağlanmasına dair ilkeleri içeriyor.

Düzenlemeye göre yatırımcıların kuracakları depolama birimlerinin gücü 1 MW’dan az olmamak üzere, talep ettikleri üretim kapasitesinin asgari %30’u, azami ise %50’si düzeyinde olabilecek.

Bununla birlikte yarışmacılar, sağlanacak toplam kapasitenin en fazla üçte biri düzeyinde teklifte bulunabilecekler.

Bakanlık ilk etapta 570 MW’lık üretim ve 150 MW’lık da depolama kapasitesi için yarışma düzenleyecek.

Yarışmayı kazanan yatırımcıların kuracakları depolama biriminin maliyetinin en fazla %50’sine kadar olan bölümü bakanlık tarafından karşılanacak.

Sağlanacak hibe miktarı MW başına 1.075.706 milyon BGN’yi (550.000 Avro) ile sınırlı olacak iken ihalenin planlanan bütçesi 265,4 milyon BGN (135,5 milyon Avro) olacak.

Düzenleme 6 Kasım 2023’e kadar kamuoyu görüşüne açık olacak.

 


[1] Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане процедура за финансиране на инсталации за производство на електроенергия от слънце и вятър, със съоръжения за съхранение от Националния план за възстановяване и устойчивост