Bozkır: AB çevre standartları hayat kalitemizi yükseltecek

AB Bakanı ve Başmüzakereci Volkan Bozkır, yayımladığı Dünya Çevre Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

5 Haziran 2015

AB Bakanı ve Başmüzkaereci Volkan Bozkır, 5 Haziran Dünya Çevre Günü için bir kutlama mesajı yayımladı.

Dünya Çevre Günü’nün sürdürülebilir tüketime yönelik ana temasında doğal kaynakların özenli ve dikkatli bir şekilde kullanımının öneminin vurgulandığına işaret eden Bozkır, ‘Sanayileşme ve ekonomik büyüme ile birlikte insanoğlunun doğa üzerindeki baskı ve müdahalesinin artması, ciddi çevre problemlerini beraberinde getirmiştir. Çevre ve doğal ekosistemleri tehdit eden sorunların yeni ve geniş bir bakış açısıyla ele alınması gerekliliğinden hareketle ‘sürdürülebilir kalkınma’ ilkesi son yıllarda dünya gündeminin üst sıralarında yerini almıştır’ dedi.

Mesajında ‘Dünyamızın doğal kaynakları için geri dönüşü olmayan kritik eşiğe yaklaşmakta olduğu da düşünülerek, sağlıklı bir gelecek için hem bireysel hem toplumsal yaşamımızda önlemler almak elzemdir’ ifadelerine yer veren Bozkır, bugün birçok ülke gibi Türkiye’de de büyüme anlayışını sürdürülebilir kalkınma esasına dayandırarak, hem çevreyi, hem de gelecek kuşakların haklarının güvence altına alınmasının amaçlandığını belirtti.

Bozkır, vatandaşların hayat kalitesinin artırılmasının ancak temiz bir çevre ve doğal kaynakların dengeli ve ihtiyatlı kullanımı ile mümkün olduğunun altını çizerek, ‘Bu çerçevede, Türkiye’nin Avrupa Birliği ile yürütmekte olduğu katılım müzakereleri, ülkemizde çevresel standartların iyileştirilmesine yönelik önemli bir itici güçtür’ dedi.

Bozkır, 2009 yılında müzakerelere açılan Çevre Faslı kapsamında çevrenin korunmasına ilişkin AB düzenlemelerine uyumun, ‘soluduğumuz havanın kalitesinin iyileştirilmesini, kullanım ve içme suyunda temizlik ve hijyen güvencesini, atıkların yeniden değerlendirilerek ekonomiye katkıda bulunmasını, kamuya açık ortamlarda gürültü kirliğinin önüne geçişmesini sağladığını, gelecek nesillerin daha sağlıklı bir ortamda yetişmesini güvence altına aldığını’ belirtti.

‘AB çevre standartlarının ülkemizde uygulanması yönünde atılacak her yeni adımla birlikte halkımızın hayat kalitesi ve refah düzeyi daha da yükselecektir’ diyen Bozkır, AB fonları ile çevre alanında yapılan su ve atık yatırımları sayesinde kaliteli, sağlıklı içilebilir suların kentlere ulaştırılması, geri dönüşüm ve düzenli depolama tesislerinin kurulmasıyla katı atık yönetim hizmetlerinin sunulması çalışmalarına katkı sağlandığını dile getirdi