Bosch Türkiye Sanayi 4.0 için mikro site açtı

Sitede şirketin bu alanda yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler yer alıyor

16 Ağustos 2017

Bosch Türkiye’nin sanayidegelecek.com (www.sanayidegelecek.com) adında bir mikro site açtı. Sanayinin kısa tarihinin anlatıldığı ve Sanayi 4.0’ın ortaya çıkış hikayesine yer verilen sitede, ayrıca Sanayi 4.0 ile kavramlar da açıklanıyor.

Bosch’un sunduğu çözümler, faaliyetleri, üniversitelerle olan iş birlikleri de sitede yer alıyor. Ayrıca sosyal medya sekmesinden de Bosch Türkiye’nin Sanayi 4.0 ile ilgili sosyal medya platformlarında paylaştığı tüm mesajlara ulaşılabiliyor.

Konu ile ilgili basın açıklamasında Bosch Türkiye ve Ortadoğu Başkanı Steven Young’un şu değerlendirmesi yer aldı;

“Sanayi 4.0’ın ilk öğelerini kendi operasyonlarımıza kurduk. Bu noktada kendimizi hem önde gelen bir kullanıcı hem de önde gelen bir sağlayıcı olarak görüyoruz. Üretim endüstrisinin bugün geldiği noktada, rekabet avantajını uzun vadeli korumanın yolu; iş akışlarının tamamında otomasyonu sağlamak, her aşamada verileri toplamak, toplanan verileri analiz ederek verimliliği artırmak için kullanmaktır. Bu noktada firmalar, yatırımlarını büyük resmi görerek yapmalı. Şirketin vizyonuna bağlı olarak bir dönüşüm yol haritası hazırlamalı ve birbiriyle entegre çözümleri hayata geçirmelidir. Bosch olarak, Sanayi 4.0 konusunda edindiğimiz tüm bilgi ve tecrübeyi, Türk sanayicisiyle paylaşıp, ülkemizin ekonomisine katkıda bulunmak istiyoruz. Bu konuda ne kadar açık ve paylaşımcı olduğumuzu göstermek için, birikimlerimizi topladığımız ‘Sanayide Gelecek’ adında bir platform kurduk.”

Sanayi 4.0 sera gazı emisyonlarının düşmesini sağlayabilir

Küresel sera gazı emisyonlarında sanayi sektörünün payı yüzde 21 düzeyinde iken, Türkiye’nin toplam emisyonlarında ise yüzde 12,7 düzeyinde bulunuyor.

Dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılan çalışmalardan sağlanacak verimliliğin, sanayi sektörü kaynaklı sera gazı emisyonlarını düşürme potansiyeli bulunuyor.