Borusan Küresel Isınma ve İklim Değişikliği Bildirisini İmzaladı

Cancun’da düzenlenen İklim Değişikliği Zirvesi öncesinde hazırlanan özel sektörden önlemler-öneriler bildirgesine Borusan Holding de imza attı

17 Ocak 2011

Küresel ısınma ve iklim değişikliğine karşı 2012 sonrası için yasal olarak bağlayıcı ve kapsayıcı bir uluslararası anlaşmanın acilen oluşturulmasını talep eden Cancun Bildirisi’ne imza atan özel sektör kurumları arasında Borusan Holding de yer aldı. Cancun’da hükümet temsilcilerine sunulan bildiriyi dünya çapında farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok şirket imzaladı.

İklim Değişikliğine karşı Cancun Bildirisi, iş dünyasının Meksika-Cancun’da gerçekleştirilen COP16’da (Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı) yer alan hükümetlerden beklentilerini ortaya koydu. Bildirgede, özel sektör temsilcileri hükümetlerden yerel, ulusal ve bölgesel düzeyde düşük karbon ekonomisine geçiş için taleplerde bulundular. Düşük karbon ekonomisine yönelik yatırımların her geçen gün arttığı günümüzde, iklim değişikliği ile mücadelede bağlayıcı adımların atılmaması, iş dünyasının bu bildirgesinde detaylı talepleri dile getirmesine neden oldu.

Borusan Holding CEO’su Agah Uğur Cancun Bildirgesi hakkında şu açıklamayı yaptı: “Küresel ısınma ve iklim değişikliği ile mücadele sadece hükümetlere bırakılamayacak kadar önemli bir konu. Tüm kurumlar ve bireyler bu mücadelenin bir parçası olmak durumunda. Borusan olarak sorumlu kurumsal vatandaşlığımızı bu konuda küresel boyutta yeniden tanımladık ve çocuklarımızın nasıl bir dünyada yaşayacağını belirleyecek bu mücadelenin bir parçası olduk. BM tarafından ‘kayda değer bir çalışma’ olarak değerlendirilen Sürdürülebilirlik Raporumuzu hazırlayarak grubumuzda bir anlayış değişimi başlattık. Enerji tüketim verimliliğimiz ve karbon emisyonumuzu azaltma yönünde attığımız yenilikçi adımların faaliyet gösterdiğimiz sektörlerde birer kıstas noktası olacağına inanıyorum.” Cancun Bildirisi’nde saptanan temel hedefler…

İklim değişikliği için harekete geçmemenin riskinin, bugün yatırım yapmaktan çok daha fazla olduğu ifade edilen bildirgede hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerde iklim değişikliğiyle mücadele açısından odaklanılması gereken 5 ana faaliyet alanı şöyle sıralandı: 1. Tüm ekonomik aktivitelerde enerji verimliliğinin gözetilmesi, 2. Düşük karbonlu enerji sistemlerine destek verilmesi, 3. Salım sınırlanması ve depolanmasının başlatılması, 4. Diğer sera gazı salımlarında azalma sağlanması 5. Şehir planlaması ve arazi kullanımı yönetimi yoluyla karbon salımının düşürülmesine yönelik politikalar üretilmesi.