Borusan EnBW yeni bir I-REC sertifika anlaşması yaptı

Şirket British American Tobacco için yenilenebilir enerji sertifikası sağladı

24 Ekim 2020

Londra merkezli tütün şirketi British American Tobacco (BAT) Samsun’daki fabrikası için I-REC yeşil elektrik sertifikası aldığını açıkladı.

Açıklamaya göre şirket Borusan EnBW’den 2020 yılı elektrik tüketimi için I-REC yeşil elektrik sertifikası aldı ve 2021 yılında gerçekleşecek 9,1 milyon kilovat-saat tüketimi için de sertifika almak üzere anlaşma yaptı.

I-REC sisteminde hali hazırda Türkiye’den toplam kurulu güçleri 1.009,33 MW olan 22 santral kayıtlı bulunuyor.

Borusan EnBW’nin de Yedigöl HES (50,28 MW), Kıyıköy RES (27 MW), Dayıcık GES (6,6 MW) ve Pamuklu GES (3 MW) olmak üzere dört elektrik üretim santrali sistemde kayıtlı bulunuyor.

Şirket bu yıl Hugo Boss’un İzmir fabrikası için de I-REC sertifikası sağlamıştı.[1]

BAT 2030’da karbon nötr olmayı hedefliyor

British American Tobacco 2019 yılı Sürdürülebilirlik Raporu’ndaki bilgilere göre[2] emisyonlarını karbondioksit eşdeğeri olarak 2017 yılında 2000 yılı seviyesinin %47 altına çekmeyi başaran şirket, geçtiğimiz yıl da 2017’ye göre %9,5 oranında azaltım sağladı.

BAT 2030 yılında Kapsam 1 ve Kapsam 2 Emisyonlarını 2025 yılında, 2017’e göre %30 oranında düşürmeyi ve aynı tarihte karbon nötr olmayı hedefliyor.

Şirket doğrudan enerji kullanımını da 2025 yılında %30 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlamayı hedefliyor.

 


[1] HUGO BOSS İzmir fabrikası için yeşil elektrik sertifikası aldı

[2] Sustainability Strategy Report 2019