Biyokütle santralleri için YEKDEM düzenlemesi yapıldı

Biyokütle santrallerinin YEKDEM desteği tesislerin mekanizmaya dahil edildiği tarihte başlayacak

20 Temmuz 2019

Resmi Gazete’nin 19 Temmuz 2019 tarihli Mükerrer sayısında yayınlanan ‘’7186 Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’’ ile biyokütle kaynaklı elektrik üretimi yapan tesisler için yeni bir düzenleme yapıldı.

Kanunun 15’inci maddesi ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna 6’ıncı Geçici Madde olarak eklenen düzenleme ile bu santraller için YEKDEM kapsamında öngörülen desteklerin, tesislerin mekanizmasına dahil edildiği tarihten itibaren başlayacağı hükmü getirildi.

İlgili madde şu şekilde;

MADDE 15 – 10/5/2005 tarihli ve 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.

GEÇİCİ MADDE 6 – 4/6/2016 tarihli ve 6719 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 3 üncü maddenin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan biyokütle tanımı kapsamına dahil edilen kaynaklardan enerji üreten tesisler için YEK Destekleme Mekanizmasında öngörülen süreler, üretim tesisinin YEK Destekleme Mekanizmasına dahil edildiği tarihten itibaren başlar.”