Biyoetanol Üretimi İçin Tek Eksik Teşvik

Biyoetanol üretimi yapmak üzere kurulan tesisler atıl durumdan kurtulmak Yenilenebilir Enerji Kanunu’nu bekliyor

26 Haziran 2009

Türkiye Biyoetanol Üreticileri Derneği Başkan Yardımcısı ve Adana’da Kurulu Tezkim Tarımsal Kimya AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tezcan, yaptığı açıklamada, biyoetanolün, mısır, buğday, kamış ve pancar gibi tarım ürünlerinden elde edilen temiz, renksiz ve benzinin oktan derecesini yükseltici bir katkı maddesi olduğunu ifade etti.

Küresel kriz ortamında Türkiye’nin, petrol ihtiyacını kendi üretimi ile karşılayabilmek amacıyla tam bir seferberlik ilan ettiğini belirten Tezcan, ”Neredeyse tüm bölgelerimizde petrol arama faaliyetlerine hız verildi. Tüm amaç milli üretimi arttırmak için. Petrolü yerin altında ararken, aynı zamanda ihtiyacımızın bir kısmını da yerin üstünde üretebilecek imkan ve kabiliyete sahip olduğumuzu unutmamalıyız” dedi.

Tezcan, biyoetanol sektöründe faaliyet göstermek amacıyla, yaklaşık 125 milyon dolar yatırım yapan, ancak hükümetin ”biyoetanol kullanım zorunluluğu hakkındaki” alacağı kararı bekleyerek atıl durumda bulunan Adana’da, kendisinin sahibi olduğu Tezkim, Bursa’da Tarkim ve Konya’da Çumra Şeker Fabrikası tesislerinin bulunduğunu bildirdi.

Bu tesislerin, atıl durumdan kurtulmak için hazırlanan ”Yenilenebilir Enerji Kanun Tasarısı”nın çıkmasını beklediğini ifade eden Tezcan, şöyle konuştu:

”Tesislerin devreye girmesiyle Türkiye’nin benzin tüketiminin yüzde 5’ini karşılayabilecek durumdayız. Kullanım oranının yüzde 5 olması halinde, kamu bütçesine yıllık net 700 milyon lira katkı sağlayacağız.

2005 yılında ÖTV muafiyeti sağlanan yüzde 2’lik kullanım oranına kullanım zorunluluğu getirilmesini, devamında ise ÖTV muafiyetli kullanım oranının yüzde 5’e çıkartılmasını istiyoruz. Yatırımları bitmiş ve atıl durumda bulunan biyoetanol sektörünün, ekonomiye kazandırılması amacıyla düzenlemelerin en kısa sürede yapılması en büyük beklentimiz.”

İSTİHDAMA KATKI

Tezcan, biyoetanolün alternatifi olan benzinin ithal edilmesi nedeniyle sınırlı sayıda istihdam yarattığını ifade ederek, şöyle devam eti:

”Oysa biyoetanol Türkiye’de üretilen bir ürün. Üretimde kullanılan şeker pancarı, mısır ve buğdayın üretiminde, mahsulün biyoetanol üretim tesislerine taşınmasında, artan üretimin karşılanmasında, biyoetanolün dağıtım şirketlerine ulaştırılmasında, şirketler eliyle tüketicilere ulaştırılmasında benzinle karşılaştırılamayacak oranda insan gücüne ihtiyaç var. Bu nedenle biyoetanol üretiminin desteklenmesi istihdam üzerinde olumlu katkılar sağlayacaktır.”

Tezcan, Türkiye’nin AB üyelik sürecindeki gündem maddeleri arasında yer alan ”enerji’ başlığının açıklanmak üzere olduğunu da anımsatarak, ”AB, yüzde 5,75 olan yenilenebilir enerji kullanım hedefini 2020 yılına kadar ulaşılması kaydıyla yüzde 10’a yükseltti ve kullanımını bütün üye ülkeler için zorunlu hale getirdi. Ayrıca, imzalayarak tarafı olduğumuz KYOTO protokolü bağlamında da çevreci bir yakıt olan biyoetanolün mutlaka desteklenmesi gerekir” dedi. (AA)