BIST Sürdürülebilirlik endekslerinden çıkarılma kriterleri gevşetildi

Gerekli kriterleri sağlayamayan şirketlere bir endeks dönemi süre tanınacak

7 Ağustos 2023

Borsa İstanbul’da Pay Endeksleri Kural Setlerinde yapılan periyodik değişiklikler dolayısı ile bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamaya göre bu BIST Sürdürülebilirlik ve BIST Sürdürülebilirlik 25 endekslerine dair kurallarda da güncelleme yapıldı.

Açıklamada yapılan güncellemeler ile dönemsel değerlemelerde gerekli kriterleri sağlayamayan şirketlere kriterleri sağlamaları için bir endeks dönemi daha süre tanınmasına ilişkin mevcut hükümlerin, daha kolay anlaşılmasını sağlamak amacıyla yeniden düzenlendiği bildirildi.

Düzenleme ile kural setlerinde, gerekli sürdürülebilirlik kriterlerini sağlayamayan şirketlerin endekslerden hemen çıkarılmayıp bir endeks dönemi süre tanınmasına yönelik değişiklik yapıldı.

BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti’nin ilgili maddelerinde yapılan değişiklikler şu şekilde oldu;

 

6.5. BIST Sürdürülebilirlik Endeksi

a) Refinitiv’in sürdürülebilirlik değerleme metodolojisi, çevresel, sosyal ve kurumsal yönetim olmak üzere 3 ana başlık ve bu ana başlıkların altında toplam 10 kategoriden oluşmaktadır. Her bir kategori de altlarında bulunan farklı temalar ve veri noktaları ile ele alınmaktadır. Daha detaylı bilgilere https://www.refinitiv.com/en/sustainable-finance/esg-scores#methodology adresinden ulaşılabilir.

b) Şirketlerin paylarının BIST Sürdürülebilirlik Endeksi kapsamına alınabilmesi için Değerleme Günü itibarıyla;

i. Genel Sürdürülebilirlik Notunun 50 veya üzerinde,

ii. Her bir ana başlık notunun 40 veya üzerinde,

iii. Kategori notlarından en az 8’inin 26 veya üzerinde

olması gerekmektedir. Değerlemelerde, Endeks Döneminin ait olduğu takvim yılından önceki iki takvim yılına ait veri ve notlar dikkate alınır. Söz konusu iki takvim yılından en az birinde yukarıdaki kriterlerin sağlanıyor olması şirket paylarının endekse dahil edilmesi için yeterlidir.

c) BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde yer alan şirketlerden, 6.5.b maddesinde belirtilen kriterleri sağlayamayan şirket, kriterleri sağlayamadığı ilk Değerleme Döneminde Endeksten çıkarılmaz, bir Endeks Dönemi boyunca kriterleri tekrar sağlaması için süre tanınır. Üst üste iki Değerleme Döneminde belirtilen kriterleri sağlayamayan şirketin payları takip eden Endeks Dönemi başından itibaren geçerli olmak üzere BIST Sürdürülebilirlik Endeksinden çıkarılır.

c) d) Birden fazla grup payı ayrı sıralarda işlem gören şirketlerin, sadece Ortalama FDP PD’si en yüksek olan payı endekse dahil edilir.

6.6. BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi

a) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Seçim Havuzunda, ilgili Endeks Dönemi’nde BIST Sürdürülebilirlik Endeksinde olacak paylardan Değerleme Günü itibarıyla

i. Genel Sürdürülebilirlik Notu 70 veya üzerinde,

ii. Her bir ana başlık notu 60 veya üzerinde,

iii. Kategori notlarından en az 8’i 50 veya üzerinde olanlar olan şirketlerin payları yer alır. Değerlemelerde, Endeks Döneminin ait olduğu takvim yılından önceki iki takvim yılına ait veri ve notlar dikkate alınır. Söz konusu iki takvim yılından en az birinde yukarıdaki kriterlerin sağlanıyor olması şirket paylarının endekse dahil edilmesi için endeksin Seçim Havuzunda yer alması yeterlidir.

b) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, 6.6.a maddesine göre oluşturulacak Seçim Havuzundan, madde 7.1’e göre sıralama ve madde 7.2’ye göre seçim yapılarak belirlenir.

b) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksinde yer alan şirketlerden, 6.6.a maddesinde belirtilen kriterleri sağlayamayan şirket, kriterleri sağlayamadığı ilk Değerleme Döneminde havuzdan çıkarılmaz, bir Endeks Dönemi boyunca kriterleri tekrar BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti Ağustos 2023 18 / 29 Endeks Direktörlüğü sağlaması için süre tanınır. Üst üste iki Değerleme Döneminde belirtilen kriterleri sağlayamayan şirketin payları BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi Seçim Havuzundan çıkarılır.

c) 6.6.a maddesine göre kriterleri sağlayan yeterli sayıda (endeks kapsamında 25 ve yedek olarak 3 olmak üzere toplam 28) pay yoksa, kriterleri sağlayanların tümü endekse ve/veya yedek listeye alınır. Eksik kalan kısım, 6.6.a maddesindeki notların her biri 5’er puan düşürülerek bulunacak şirketler arasından madde 7.1’e göre sıralama ve madde 7.2’ye göre seçim yapılarak tamamlanır.

c) BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi, a ve b maddelerine göre oluşturulacak Seçim Havuzundan, madde 7.1’e göre sıralama ve madde 7.2’ye göre seçim yapılarak belirlenir.

d) Yukarıdaki a ve b maddelerine göre kriterleri sağlayan yeterli sayıda (endeks kapsamında 25 ve yedek olarak 3 olmak üzere toplam 28) pay yoksa, kriterleri sağlayanların tümü endekse ve/veya yedek listeye alınır. Eksik kalan kısım, 6.6.a maddesindeki notların her biri 5’er puan düşürülerek bulunacak şirketler arasından madde 7.1’e göre sıralama ve madde 7.2’ye göre seçim yapılarak tamamlanır.

 

 


[1] BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Setinde Yapılan Değişiklikler Hakkında Duyuru