Birleşik Krallık’taki üreticiler de karbon vergisi istiyor

İş dünyası mevzuatın ve uygulamanın Avrupa Birliği ile paralel olmasını istiyor

13 Kasım 2023

Birleşik Krallık’ta yapılan bir kamuoyu araştırması ülkedeki sanayi kuruluşlarının yöneticilerinin, Avrupa Birliği gibi ülkede de sınırda karbon vergisi uygulanmasını desteklediğini ortaya koydu.[1]

Düşünce kuruluşu E3G tarafından yapılan çalışmaya göre 400 sanayi kuruluşunun üst düzey yöneticilerinin %73’ü uygulamanın hayata geçmesini desteklerken, karşı çıkanların oranı ise %8 düzeyinde kaldı.

Katılımcıların %49’luk bölümü uygulamanın kendi sektörleri açısından olumlu sonuçları olacağını ayrıca uygulama ile yüksek düzeydeki kirleticilere karşı, eşitlik sağlanarak ve rekabetçiliklerini artacağı yönünde görüş bildirdiler.

Ayrıca uygulamanın üretimleri için gerekli olan hammaddeleri Birleşik Krallık içinden tedarik etmeyi teşvik edeceğini de savundular.

Uygulama Avrupa Birliği ile uyumlu olmalı

Bununla birlikte katılımcıların %59’u uygulamanın, ticari alanlardaki çatışmaları önlemek adına Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlu olacak şekilde hazırlanması ve ülkenin Emisyon Ticaret Sistemi’nin de AB sistemi ile uyumlu olmasını savundu.

İş dünyasının %62’lik bölümü karbon vergisinden sağlanacak kaynağın bir kısmı ile diğer ülkelerin karbonsuzlaşma çabalarına destek olunması gerektiğini savunurken, %19’u ise bu görüşe karşı çıktı.

Ankete katılan sanayi sektörü yöneticilerinin %77’si iklim değişikliğinden çeşitli seviyede endişe duyduklarını, %55’lik bölümü Birleşik Krallık hükümetinin yeterince çaba göstermediği, %80’lik bölümü de hükümetin yeşil endüstrilere ve altyapıya yönelik sübvansiyonlara daha fazla yatırım yapması gerektiği yönünde görüş bildirdi.

Halk da AB ile uyum istiyor

Anket aynı zamanda İngiliz kamuoyunun da sınırda karbon vergisi uygulamasını desteklediğini ortaya koydu.

Anket sonuçlarına göre halkın %41’lik bölümü uygulamayı desteklerken %28’lik bölümü uygulama hakkında net fikri olmadığını belirtti, %9’luk bölümü ise soruya bilmiyorum şeklinde cevap verdi.

Halkın %42’lik bölümü uygulamadan elde edilen gelirler ile fakir ülkelerin emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olunması gerektiğini söyledi.

Bununla birlikte halkın %51’lik bölümü iş dünyasına yakın bir oran ile uygulamanın Avrupa Birliği ile uyumlu şekilde hazırlanması gerektiğini belirtti.


[1] Study: UK businesses overwhelmingly back carbon border tax