Birleşik Krallık’ta rüzgârın payı %25’e ulaştı

Yenilenebilir kaynakları ülkenin elektrik talebinin %40’ından fazlasını karşıladı

10 Nisan 2023

Birleşik Krallık elektrik üretiminde rüzgar enerjisinin payı 2022’de bir önceki yıla göre %24 oranında artış gösterdi.

Birleşik Krallık Enerji Güvenliği ve Net Sıfır Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre ülkedeki rüzgâr kaynaklı elektrik üretimi 80,2 Teravat-saat (TWh) seviyesine yükseldi. [1]

Bu artış ile ülkenin 2022 yılındaki elektrik üretimindeki rüzgâr enerjisi payı şimdiye kadarki en yüksek seviye olan %24,6 oranına yükseldi.

Ülkenin elektrik üretiminde tüm yenilenebilir enerji kaynaklarının payı ise bir yıl öncesine göre 1,8 puan artış ile %41,4 oldu.

Bununla birlikte verilere göre ülkenin 2022 yılı elektrik talebi bir yıl öncesine göre %3,5 oranında gerilerken, elektrik üretimi ise %5,6 oranında artış gösterdi.

 


[1] Energy Trends March 2023