Birincil enerji arzı 2021’de %8,3 arttı

Artışta doğal gaz en yüksek, yenilenebilir en düşük pay sahibi oldu

16 Kasım 2022

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 2021 yılı Ulusal Enerji Denge Tablolarını yayımladı.[1]

Tablolardaki bilgilere göre Türkiye’nin birincil enerji arzı 2021 yılında bir önceki yıla göre %8,3 oranında atış ile 159,4 milyon tep (ton eşdeğer petrol) olarak gerçekleşti. Birincil enerji arzındaki yerlilik oranı ise %29 oldu.

Bununla birlikte enerji arzındaki artışta doğal gaz kaynaklara göre en büyük pay sahibi olurken, yenilenebilir enerjinin payı ise en düşük düzeyde kaldı.

Veriler göre geçtiğimiz yıl birincil enerji arzı içinde doğal gazın payı %23,7 oranında artarken, petrol arzı %4,3 oranında, katı yakıt arzı ise %2,1 oranında artış gösterdi. Yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı arz artışı ise %1,2 oranında gerçekleşti.

Yenilenebilir enerji kaynakları içinde ise rüzgarın payı %26,6 oranında, güneşin %15,4 oranında, jeotermal enerjinin %6,2 oranında , biyoenerji ve atıkların payı ise %20,7 oranında artış gösterdi.

Bununla birlikte nihai enerji tüketiminde en büyük pay %34 ile sanayi sektörünün olurken, ulaştırmanın payı %25, konutların %21, ticaret ve hizmet sektörülerinin %10, tarım ve hayvancılık faaliyetinin ise %4 oldu.

 


[1] EİGM – Ulusal Enerji Denge Tabloları Raporları