Bireysel sulama sistemlerinin hibe desteği kapsamı değiştirildi

Proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamından çıkarıldı

20 Ocak 2023

Bireysel sulama sistemi projelerine kırsal kalkınma destekleri kapsamında sağlanabilecek hibe desteğine yönelik değişiklik yapıldı.

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan tebliğ ile 25 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan tebliğin, proje hazırlama giderlerinin hibe desteği kapsamında yer alabileceğine dair ibareyi içeren 12’nci maddesinin yedinci fıkrası yürürlükten kaldırıldı. [1]

İlgili fıkra şu şekildeydi;[2]

(7) Hibeye esas proje tutarının yüzde birini aşmamak kaydı ile proje hazırlama giderleri hibe desteği kapsamındadır.

 


[1] Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (Tebliğ No: 2021/7)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2023/1)

[2] Kırsal Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi Hakkında Tebliğ (No: 2021/7)