Bireysel Emeklilik Sistemi içinde sürdürülebilirlik fonu oluşturulacak

Katılım Emeklilik fonun yakın zamanda çıkarılacağını söyledi

11 Mart 2024

Katılım Emeklilik yakın zamanda “Sürdürülebilirlik Katılım Emeklilik Yatırım Fonu” ürünü çıkaracağını açıkladı.

Şirketin açıklamasına göre Bireysel Emeklilik Sistemi’nde (BES) kapsamında oluşturulan ilk katılım esaslı sürdürülebilirlik ürünü olacak bu fondan, Katılım Emeklilik’in yeni fonlarından BEFAS üzerinden işlem yapabilen tüm BES müşterileri faydalanabilecek.

Fon Çevresel, Sosyal ve Kurumsal Yönetim İlkeleriyle (ESG) kriterlerine uygun olarak seçilmiş şirketlerin ortaklık payları ile yerli ve yabancı sürdürülebilirlik borsa yatırım fonlarına odaklanacak. Ayrıca, çeşitlendirme amacıyla sürdürülebilirlik temalı endekslere ve ESG odaklı yatırım fonlarına da yatırım yapılacak.

Bununla birlikte yatırımların tamamı, katılım esaslarına uygun olarak seçilmiş ve faizsiz/katılım finans ilkelerine uygunluğu onaylanmış varlıklara yönlendirilecek.

Katılım Emeklilik açıklamasında 2023 yılında BES Fonlarında faizli fonların % 63,9 oranında, faizsiz fonların ise % 70,29 oranında ağırlıklı ortalama getiri sağladığı, ayrıca faizsiz fonların toplam fon tutarı içerisindeki payının da 2023 sonu itibariyle % 25,08’e ulaştığı bilgileri de paylaşıldı.