Biodizel teşviğinin ayrıntıları belirlendi

Araçlarda biodizel kullanımına yönelik vergi teşviğinin uygulanmasına yönelik tebliğ yayınlandı

2 Ocak 2014

Motorlu araç yakıtlarında biodizel kullanılması halinde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) yolu ile sağlanacak teşviğe yönelik usul ve esasları içeren tebliğ Maliye Bakanlığı tarafından Resmi Gazete’nin 31 Aralık 2013 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğde 2 Eylül 2013 tarihli Bakanlar Kurulu Kararının, ÖTV Kanununda oto biodizel kullanımı ile ilgili hükmü hatırlatılarak, ilgili kanunun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye dayanılarak kararnamenin 3. maddesinde düzenlenen indirimli vergi uygulamasından kaynaklanan vergi farklılaştırmasının, harmanlayıcılara iade yöntemi ile uygulanmasının uygun görüldüğü ve buna yönelik usul ve esasların belirlendiği belirtiliyor.

Tebliğe göre kararname uyarınca oto biodizelli motorinin teslim edilmiş olduğunun tespiti halinde, bu malın ÖTV tutarı teslim edilmiş maldaki oto biodizel miktarının toplam harmanlanmış mal miktarına oranı kadar eksik uygulanacak. Ancak bu orana göre belirlenen vergi tutarları, motorin türleri için 4760 sayılı ÖTV Kanununa ekli (I) sayılı listenin (A) cetvelinde belirlenmiş olan vergi tutarlarının %98’inden az olamayacak, %98’den az olması halinde ise bu vergi tutarlarının %98’i dikkate alınacak.

Bu uygulamadan yararlanılabilmesi için ise motorinin harmanlanacağı oto biodizelin Türkiye’de üretilen tarım ürünlerinden elde edilmesi veya Türkiye’de toplanan bitkisel atık yağlardan üretilmesi gerekmekte. Ayrıca harmanlayıcıların oto biodizel satın alacakları üreticilerin oto biodizel üretim izin belgelerini ve işleme lisanslarının üreticilerce onaylanmış birer örneklerini bir defaya mahsus olmak üzere almaları ve muhafaza etmeleri gerekiyor.

Tebliğ’in tamamına ulaşmak için buraya tıklayınız.