Biodizel tebliğinde değişiklik öngören taslak çalışma yayınlandı

Tebliğe Misli Sayım tanımı eklendi

19 Kasım 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) “Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ başlıklı düzenlemenin taslağını kamuoyu görüşüne açtı.[1]

Kurumun açıklamasında taslağın gerekçesi olarak biodizele ilişkin düzenlemelerin Avrupa Birliği mevzuatı ile uyumlaştırılabilmesi ve bitkisel atık yağların geri kazanımının artırılabilmesinin hedeflendiği bildirildi.

Taslak ile düzenlemeye Misli Sayım tanımı eklendi ve harmanlama yükümlülüğü hesaplamalarında tebliğde belirlenen hammaddeler kullanılarak üretilen ürün miktarının belirlenen katsayı ile çarpılarak yükümlülük hesabına dahil edilmesi uygulaması olarak belirtildi.

Bununla birlikte bitkisel atık yağlardan üretilen biodizelin, harmanlama yükümlülüğünün hesaplanmasında iki misli olarak sayılacağı ifadesi de taslakta yer aldı.

 


[1] Motorin Türlerine Biodizel Harmanlanması Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağının Görüşe Açılması