Binalarda enerji verimliliği için yeni bir proje başlatıldı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından geliştirilen proje ile binalarda enerji verimliliğine yönelik yasal çerçeve eksiklerinin giderilmesi hedefleniyor

2 Ekim 2015

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı binalarda enerji verimliliği sağlanması için yeni bir proje başlatıldığını duyurdu.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre “Binalarda Enerji Verimliliğinin Artırılması için Teknik Yardım Projesi’’ başlıklı çalışma 24 ay sürecek.

Proje kapsamında Türkiye’deki mevcut ve yeni binaların enerji verimliliğinin sağlanmasına yönelik mevzuat ve kurumsal çerçeveye ilişkin boşluk ve ihtiyaçlar ele alınarak, Türkiye’deki yasal düzenlemelerin Avrupa’da uygulamaya konulan en yeni politika ve direktifler ile uyumlu hale getirilmesine çalışılacak.

Bakanlık proje sayesinde yeni binaların enerji verimliliği uygulamaları açısından daha iyi tasarlanması, mevcut binaların ise gereklilik ve tipoloji analizleri yapılarak iyileştirmesi için gerekli olan kriterleri oluşturmayı hedefliyor.

Açıklamaya göre bu hedefler doğrultusunda proje kapsamında Türkiye’de bulunan binaların enerji verimliliğiyle ilgili mevcut durumu incelenecek, Bina Enerji Performansının (BEP) uygulanmasını destekleyecek insan kaynakları stratejisi geliştirilecek, BEP’in iyileştirilmesine yönelik bir strateji hazırlanacak, kilit ortaklarla işbirlikleri geliştirilecek, “Bina tipolojileri” ile ilgili tanımlar geliştirilecek ve bir bina envanteri oluşturulacak, binaların yaşam süreleri boyunca sergileyecekleri enerji performansını ekonomik açıdan değerlendirmek üzere basit bir enerji performansı simülasyon aracı geliştirilecek, konuya ilişkin çeşitli çalıştay, seminer, eğitim ve çalışma ziyaretleri düzenlenecek, uluslararası konferanslara katılım sağlanacak, enerji tasarrufu sağlayacak yollar hakkında araştırmalar yürütülecek ve mali destek sağlayacak kaynaklar belirlenecek, mimarlık ve mühendislik öğrencileri arasında binalarda enerji verimliliği konulu bir yarışma düzenlenecek.

T.C. Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı Merkezi Finans ve İhale Birimi tarafından ihalesi yapılan ve yönetilen projenin bütçesi 3 Milyon 333 bin 500 Avro iken bu bütçenin yarısı Avrupa Birliği tarafından karşılanacak. Yararlanıcı kurumunun Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olduğu proje, NİRAS liderliğindeki Konsorsiyumun teknik desteği ile yürütülüyor.