Belediyelerin İklim ve Sıfır Atık birimleri birleştirilecek

Birimlerin 2020 yılında ayrı olarak kurulmasına karar verilmişti

19 Nisan 2022

Yerel yönetimlerin İklim Değişikliği ve Sıfır Atık birimlerinin birleştirilmesine karar verildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 17 Nisan 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre bu iki alana dair faaliyet gösteren Müdürlük, Şube ve Daire Başkanlığı birimleri “İklim Değişikliği ve Sıfır Atık” olarak tek bir birim altında birleşecek.[1]

Bakanlık tarafından 8 Nisan 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan aynı başlıklı yönetmelik ile yerel yönetim bünyelerinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık birimlerinin ayrı olarak kurulmasına karar verilmişti.[2]

Düzenlemeye göre Büyükşehir belediyelerinde İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlıkları, il ve ilçe belediyelerinde ise İklim Değişikliği Şube Müdürlükleri bulunacak.

 

 


[1] Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 17 Nisan 2022

[2] Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik – 8 Nisan 2020