Belediyelerde İklim Değişikliği Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri kurulacak

Tüm yerel yönetimlerde iklim değişikliği birimleri bulunacak

24 Nisan 2020

Resmî Gazete’nin 8 Nisan 2020 tarihli sayısında yayınlanan “Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” [1] ile Büyükşehir Belediyeleri’ndeki daire başkanlıkları ile şube müdürlüklerine yönelik güncellemeler yapıldı.

Düzenleme ile il ve ilçe belediyelerinde İklim Değişikliği Daire Başkanlıkları ve Şube Müdürlükleri kurulmasına yönelik değişiklik de yürürlüğe girdi.

Düzenlemeye göre Büyükşehir belediyelerinde “İklim Değişikliği Dairesi Başkanlığı”, il ve ilçe belediyelerde ise “İklim Değişikliği Şube Müdürlüğü” kurulacak.

Bu birimler İklim Değişikliği Daire Başkanı ve İklim Değişikliği Müdürü tarafından yönetilecek.

 


[1] Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik