Belediyeler göllerde lisanssız yatırımı yapabilecek

Olanak mecliste görüşmeleri sırasında verilen bir önerge ile sağlanacak

3 Mayıs 2024

Belediyeler ve bağlı kuruluşlarının yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak belirlenen deniz ve göl yüzeylerinde lisanssız enerji yatırımı yapmalarının önü açıldı.

Bu olanak TBMM Genel Kurulunda dün tamamlanan “Maden Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmelerinin tamamlanmasına yakın bir zamanda verilen bir önerge sayesinde sağlanacak.

Altı milletvekilinin ortak imzası ile verilen önerge, kanun teklifinin dördüncü maddesinde revize yapılarak, Kıyı Kanunu’nun 6’ıncı maddesinin sonuna “Ayrıca belediye sınırları içerisinde yer alan söz konusu alanlarda Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün izni ile ilgili belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilir.” ifadesinin eklenmesi teklifini içeriyordu.

Bu teklif TBMM Genel Kurulunda yapılan oylamada, oy çokluğu ile kabul edildi.

İlgili kanun teklifinin TBMM Başkanlığına sunulan ilk halinde ve komisyonda kabul edilen metninde bu olanağın yalnızca Sulama Birlikleri için sağlanacağı yer alıyordu.

Son yapılan değişiklik ile birlikte Kıyı Kanunu’nun ilgili maddesinde yapılacak değişiklikler şu şekilde olacak.

Kıyının Korunması, Yapı Yasağı, Kıyı ve Denizde Su Alanlarında Yapılacak Yapılar

Madde 6

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile bu Kanun kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere denizler, baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerin Denizlerde imar planı kararı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca yenilenebilir enerji kaynak alanı olarak ilan edilen alanlarda alanlarında imar planı yapılmaksızın yenilenebilir enerji üretim santralleri yapılabilir.

İçme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile bu Kanun kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritleri hariç olmak üzere baraj gölleri, suni göller ve tabii göllerde imar planı yapılmaksızın 14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanununa göre hidrolik kaynaklara dayalı önlisans veya üretim lisansı sahibi tüzel kişiler tarafından yenilenebilir enerji kaynağına dayalı birden çok kaynaklı üretim tesisi kurulabilir. Söz konusu alanlarda Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğüne veya sulama birliklerine ait tarımsal sulama amaçlı tesislerin elektrik ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü veya Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün izniyle sulama birlikleri tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilir. Ayrıca belediye sınırları içerisinde yer alan söz konusu alanlarda Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünün izni ile ilgili belediyeler ve bağlı kuruluşları tarafından yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurulabilir.

Bu değişikliğe göre belediyeler ve bağlı kuruluşları baraj gölleri, suni göller ve tabii göller üzerinde yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı lisanssız elektrik üretim tesisi kurabilecek.

Bununla birlikte içme-kullanma suyu temin edilen rezervuarlar ve sulak alanlar ile Kıyı Kanunu kapsamında kalan kıyı ve sahil şeritlerinde ise böyle bir yatırım yapılamayacak.