Belediye HES İşletmecisi Oldu

Sivas belediyesi Paşabahçe’deki nostaljik tarihi hidroelektrik santrali 250 bin TL’lik yatırım ile yeniden devreye soktu.

1 Ağustos 2011

Hidroelektrik santralinin devreye girmesinden dolayı yapılan törende bir konuşma yapan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Zafer Benli Türkiye’nin kurulu enerji gücünün 50 bin MW düzeyine ulaştığını hatırlatırken Türkiye’nin enerji talebinin büyüme hızı açısından yüzde 8’lik oran ile dünyada Çin’den sonra ikinci sırada geldiğini ifade etti.

Zafer Benli Türkiye’nin fosil yakıtlar bakımından dünyanın en fakir ülkelerinden biri olduğunu ve su, rüzgar, güneş ve jeotermal dışındaki diğer alanlardan elektrik üretiminin Türkiye’nin dışa bağımlılığını artırdığını bununda cari açığını artırdığını belirtirken, Türkiye’nin cari açığının yarısından daha fazla bir bölümünün enerji ithalatından kaynaklandığı hatırlattı.

Zafer Benli yeni açılan bu tesisin kendisini iki yılda amorti edeceğini ve hem Türkiye’nin cari açığın düşürülmesine, hemde enerji arz güvenliğine havayı ve dünyayı kirletmeden katkı sağlaması açısından çok önemli gördüğünü söyledi.