Başbakan Erdoğan’dan Enerji Tasarrufu Çağrısı

Başbakan Tayyip Erdoğan Enerji Verimliliği Haftası nedeni ile bir mesaj yayınlandı.

10 Ocak 2012

”Sosyal ve ekonomik gelişmenin, kalkınmanın can damarı olan enerjinin önemi ve değeri her geçen gün daha da artıyor.

Küresel boyutta yaşanan kaynak sıkıntısı, dünya enerji kaynaklarının bilhassa gelişmiş ülkeler açısından çok daha hayati bir önem kazanmasına yol açıyor.

Dünyanın en hızlı büyüyen ekonomilerinden biri olan Türkiye’nin, elde ettiğimiz bu istikrarlı büyümeye paralel olarak, enerji tüketimi ve ihtiyacı da hızla artıyor.

Bilindiği gibi, Türkiye, zengin petrol rezervlerine, doğalgaz kaynaklarına sahip bir ülke değildir.

Buna rağmen, hükümet olarak, enerjide dışa bağımlılığı azaltmak, yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarımıza işlerlik kazandırmak, daha az enerjiyle daha çok verim sağlayacak teknolojileri harekete geçirmek için gayret gösteriyoruz.

Halen toplam elektrik üretimimizin yüzde 20’sini yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılıyoruz ve 2023 yılına kadar bu oranın yüzde 30’a çıkartılmasını hedefliyoruz.

İnanıyorum ki, enerji kullanımı ve tüketiminde sağlanacak tasarruf, enerji etkinliğini arttıracak politikalar sayesinde Türkiye, yakaladığı büyüme istikrarını daha güçlü bir şekilde sürdürme imkânına kavuşacaktır.

Ülkemizde enerji tasarrufu bilincinin yerleşmesine değerli katkıları olacağı inancıyla Enerji Verimliliği Haftasını kutluyor, tüm vatandaşlarımı sevgiyle selamlıyorum.”