Bankacılık sektöründeki yeşil varlık oranı belirlenecek

Türkiye Bankalar Birliği tarafından Çalışma Grubu oluşturuldu

7 Temmuz 2023

Türkiye Bankalar Birliği’nin Türkiye bankacılık sistemindeki yeşil varlık oranı belirleme konusunda çalışmalar yürüttüğü bildirildi.

Bankanın 2022 yılı Sürdürülebilirlik Raporunda yer alan ifadelere göre çalışma uluslararası uygulamalar çerçevesinde Türkiye’de sürdürülebilir finans konusunda istatistik üretilmesi kapsamında başlatıldı ve oluşturulan bir Çalışma Grubu tarafından yürütülüyor.