Bakanlıktan enerji verimliliği için bildirim duyurusu

Bu yılki bildirimler e-posta yolu ile yapılacak

4 Şubat 2021

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı (ETKB) 5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu uyarınca her yıl Mart ayı sonuna kadar bir önceki yıla ait enerji tüketim verilerini bildirim yükümlüğülü hakkında duyuru yayınladı.[1]

Açıklamada ENVER Portsalının yenilenme çalışmaları nedeni ile bildirimlerin enverportal.enerji.gov.tradresi üzerinden değil portal.bilgi@enerji.gov.tr  posta adresi yolu ile yapılabileceği bildirildi.

Bakanlığın açıklaması şu şekilde;

Bakanlığımız enerji verimliliği veritabanı olan ENVER Portalının kapsamlı bakım onarım ve teknik güncelleştirme çalışmaları nedeniyle 2021 yılı enerji tüketim verileri toplama süreci çalışmalar tamamlanıncaya kadar ENVER Portalından yürütülmeyecek olup; tüketim bildirimlerinizin 31.03.2021 tarihine kadar portal.bilgi@enerji.gov.tr adresine e-posta yoluyla Bakanlığımıza bildirmenizi rica ediyoruz.

ENVER Portalı kullanılarak yapılacak diğer zorunlu bildirimler için ise ilgili birimlerimizle görüşerek (enerji verimliliği etütleri, enerji yöneticisi görevlendirilmesi gibi) e-posta yoluyla Bakanlığımıza bildirimde bulunabilirsiniz. ENVER Portalında devam eden güncelleme çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben ikinci bir duyuru ile açıklama yapılacaktır. Bu süre zarfında enerji tüketim bildirimleri nedeniyle doğacak yükümlülüğünde yerine getirememe veya gecikme durumu hallerinde denetimlerde mücbir sebep olarak değerlendirilebilecek olup gerekli kolaylık sağlanacaktır.

 


[1] Enerji Verimliliği Portalı 2021 Yılı Enerji Tüketim Verileri Toplama Süreci Hakkında