Bakan Eroğlu; ”İnsanoğlu tarihinin en kritik döneminde”

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, 17 Haziran Dünya Çölleşme ile Mücadele Günü dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

18 Haziran 2013

Bakan Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı internet sitesinde yer alan açıklamasında Türkiye’nin taraf olduğu BM Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi kapsamında, 17 Haziran’ın Dünya Çölleşmeyle Mücadele Günü olduğunu, BM Çölleşme ile Mücadele Sekretaryası tarafından bu senenin sloganının, “Geleceğimizin Kurumasına İzin Vermeyelim / Geleceğimizi Kurutmayalım” olarak belirlendiğini kaydetti.

Eroğlu açıklamasında insanoğlunun tarihin hiçbir döneminde doğal kaynaklar konusunda bu kadar kritik bir döneme gelmediğini ifade ederken, şu anki neslin insanoğlunun ve dünyanın geleceğini şekilllendireceğini bunun ise ya sürdürülebilir bir kalkınma ya da kendi kendini yok etme olacağını söyledi.

Bakan Eroğlu bu gelişmenin iyi yönünün seçim yapma şansının hala var olması, kötü yönünün ise artık kaybedilecek zamanın kalmadığını belirtirken sözlerini şu şekilde sürdürdü; “BM Gıda ve Tarım Örgütü FAO raporlarına göre 2050 yılına kadar dünya nüfusu 9 milyarı bulacak ve bu nüfusu besleyebilmek için gıda üretimini  %70 oranında artırmak gerekecektir. Ancak yine bu tarihe kadar üretim yapılan 1,9 milyar hektar alanın bozulacağı tahmin edilmektedir. Aslında bizler, yaşamamız için gerekli olan gıdayı, suyu ve havayı sağlayanın birkaç cm’lik toprak olduğunu bilmek zorundayız.”

Bakanlığının faaliyetleri hakkında da bilgi veren Veysel Eroğlu 2003-2013 yılları arasında Türkiye’de 2 milyar 800 milyon fidan dikildiğini söylerken, Türkiye’nin bu dönemde orman varlığını hem alan hem de kalite olarak artıran nadir ülkelerden birisi olduğunu ifade etti.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşundan 2012 yılı sonuna kadar 7.377.007 hektar alanda ağaçlandırma, erozyon kontrolü, bozuk orman alanlarının rehabilitasyonu, mera ıslahı, enerji ormanı tesisi, suni gençleştirme ve özel ağaçlandırma çalışmaları yapıldığı bilgisini veren Bakan Veysel Eroğlu bu çalışmanın yüzde 50’sinin son on yılda, yüzde 33’ünün ise son 5 yılda Ağaçlandırma Seferberliği ile yapıldığını söyledi. Eroğlu bu çalışmalar ile Türkiye’nin dünyada en çok ağaçlandırma yapan ilk 3 ülke arasında yer aldığına vurgu yaptı.

2023 yılı hedeflerinin Türkiye’nin topraklarının %30’u yani 23 milyon hektar orman alanına ulaşmak olduğunu söyleyen Veysel Eroğlu Orman ve Su İşleri Bakanlığı’nca 2013-2017 yılları arasında uygulanacak olan 3 yeni Eylem Planının hakkında ise şunları söyledi;

“Erozyonla Mücadele Eylem Planı kapsamında 5 yıllık süre içerisinde 1.400.000 hektar alanda erozyonla mücadele gayesiyle ağaçlandırma, rehabilitasyon, erozyon kontrolü, mera ıslahı çalışmaları ile geçmişte yapılan ağaçlandırma ve erozyon kontrolü sahalarında 2.287.379 hektar bakım çalışmaları yapılacaktır. Yukarı Havza Sel Kontrolü Eylem Planı kapsamında 25 ana nehir havzasında, 227 adet öncelikli çalışılacak sel havzası belirlenmiştir. Buna göre 227 sel havzasında 4.155.000 hektar genel alanda çalışmalar yapılacaktır. Baraj Havzaları Yeşil Kuşak Ağaçlandırma Eylem Planı kapsamında, işletmede, inşaat halinde ve proje aşamasında olan 1.073 adet baraj ve göletin 400’ünde ağaçlandırma, erozyonun ve sedimantasyonun önlenmesi, su miktarının ve kalitesinin artırılması,  yeni rekreasyon ve turizm alanlarının oluşturulması çalışmaları yapılacaktır.”

Türkiye’nin bulunduğu coğrafi konum itibarı ile iklim değişikliği ve çölleşmeden etkilenecek ülkeler arasında olduğunu vurgulayan Veysel Eroğlu şunları ifade etti; “Dünya Çölleşme Risk Haritasında Türkiye, özellikle de İç Anadolu Bölgesi, ‘aşırı hassas ve çok hassas’ bölge olarak gösterilmektedir. Türkiye’de tarım alanlarının % 59’unda, orman alanlarının % 54’ünde ve mera alanlarının % 64’ünde fiili erozyon mevcuttur. Ormanların % 48’i bozuk vasıflıdır. Bu sebeple Hükümet 2008 yılında Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği başlatma kararı almıştır. 2008-2012 yıllarını kapsayan Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberliği Eylem Planı ile ormanların artırılması, bozuk orman alanlarının iyileştirilmesi, erozyonun önlenmesi, iklim değişikliğinin Türkiye üzerindeki olabilecek etkilerinin en aza indirilmesi hedeflenmiştir.”